frida.bg

На коя възраст хората се чувстват най-самотни?

Много от нас свързват самотата със старостта, като приемаме, че колкото по-възрастни сме, толкова по-вероятно е да бъдем самотни. Но едно ново проучване използва национално представителна извадка от над 16 000 души, за да изследва самотата през целия човешки живот и установи, че много от нашите предположения са погрешни, съобщава Psychologytoday.

Важно е да се уточни, че самотата се определя от несъответствието между желаните и действителните социални връзки. Следователно дали дадено лице е самотно е напълно субективно. Поради тази причина единственият емпиричен метод за изследване е субективното мнение на участниците. Така, например, има случаи, в които хора с много тесен социален кръг не се чувстват самотни, а такива, които имат много приятели, партньор и активен обществен живот се определят като самотници.

Не трябва да подценяваме самотата

Това, което прави самотата толкова важен въпрос е, че тя е свързана със значителни заплахи за нашето психично, физическо здраве и дори продължителността на живота ни. Изучаването на самотата през жизнения цикъл  на човек хвърля светлина върху опасностите от подценяването самотата – най-вече сред по-младите. Предишни проучвания показват, че тъй като сме склонни да свързваме самотата със старостта, младите и хората на средна възраст често подценяват чувството на самота, когато директно ги питат за това в научни изследвания.

Затова и изследователите се стремят да получат по-валидна и точна оценка, като избягват думи като самотен и самота. Вместо това участниците бяха запитани колко често пропускат компанията на други хора или колко често се чувстват изоставени. Резултатите от проучването били изненадващи. Оказало се, че самотата не се е увеличила по време на живота в линейна форма. По-скоро тя е достигнала връх през различен от очаквания период – на съвсем млада възраст.

Оказало се, че младите хора под 30-годишна възраст съобщават за значително по-високи нива на самота, отколкото почти всяка друга възрастова група. Самотата е намаляла през средната възраст. Своят нов пик тя достига на последния етап от живота – когато сме над 80-годшни.