frida.bg
близнаци

Пламъци близнаци, или за духовната връзка на душите

Езотериката описва срещата между пламъците близнаци като съдбоносни. Срещи, които рушат стените на света ни, само за да го изградят наново по нов начин. Те са едновременно вълнуващо преживяване, но и тежко изпитание.

Срещи, които ще ви поставят на ръба на себе си и ще ви предизвикат да трансформирате себе си из основи. Срещата с пламък близнак изцелява душата и ни учи на чиста безусловна любов.

Партньорство между душите с по-висш смисъл

Смята се, че пламъците близнаци са духовно свързани в неразрушим съюз, създаден още преди да се (пре)родят тук на Земята. Те си предават информация и споделят един с друг своите емоции чрез силна енергийна връзка. Помагат си и се подкрепят в най-тежката и трудна задача – да излекуват душите си и да изчистят стари кармични отпечатъци.

Връзката на пламъците близнаци преминава през няколко етапа. Всички те са много интензивни и нито един от тях не може да се избегне. Ето кои са те…

1 етап: Копнеж

Етап, в който пламъците близнаци имат силно интуитивно усещане и увереност, че заедно с тях някъде в света съществува някой друг, с когото са свързани още от деня на раждането си. Някой, който е създаден точно за тях. Някой, който ще прилича на тях и ще изпитва същите чисти, дълбоки чувства и емоции. Смята се, че душите на пламъците близнаци се търсят много преди реално да се срещнат.

2 етап: Знаци

И двамата партньори получават много знаци преди да се срещнат. Обикновено те се появяват още от детството. Силна привързаност и необяснимо привличане към нещо конкретно, което впоследствие ще се окаже характерно за привличането към другия пламък близнак. Понякога  знаците идват чрез сънищата. Думи, образи, символи, които по-късно ще разпознаете в срещата или в същността на другия пламък близнак.

3 етап: Срещата

Срещата между пламъците близнаци почти винаги е неочаквана, ненавременна и всъщност – те ще бъдат напълно неподготвени за нея. Странни и интересни обстоятелства ще ги приближават един към друг е етап, в който съществуват много предизвикателства за осъществяване на връзката им.

4 етап: Разпознаване

Когато се срещнат, пламъците близнаци усещат, че това е много специална среща. Среща с някого, когото душата познава отдавна – някого, на когото е принадлежала и винаги ще принадлежи. Душата е щастлива да се завърне отново при своята друга половина.

Ще се чувстват благословени и окрилени, сякаш са намерили врата към райско кътче. Те знаят, че съдбите им са свързани и сърцата им са изпълнени с благодарност за това.

5 етап: Предизвикателства

След усещането за намерен рай на земята обаче ще дойдат предизвикателствата на душите им. Както вече споменахме целта на срещата между пламъците близнаци най-вече е изцеление и изчистване на стари кармични отпечатъци. Много скрити травми ще излязат наяве с особена интензивност, за да се прерагледат наново и да се изчистят.

Емоциите ще са горещи и интензивни. Сякаш този вътрешен огън ще изгаря всичко старо, всичко нездраво. Цялата карма, която тежи на душата и за чието изчистване всъщност е преродена ще трябва да изгори в огъня на чувствата.

6 етап: Безусловната любов

Преминаването през този период е изключително интензивно, но ако душите се справят успешно, те ще излязат от игъня преродени. Като феникс, който възкръсва от пепелта, всяка душа ще се научи на уроците, с които е дошла на Земята.

А кой е най-важния урок? Това е урокът на безусловната любов. На любовта без желание за притежание, контрол, собственост. На любовта в разширеното й състояние на свобода и безграничност. На любовта, която е едно цяло с духовното измерение и с Бога.