frida.bg
палиндром

Супер рядък палиндром и синхроничност в датировката: 02/02/2020 година

Започваме месец Февруари с много силен палиндром и нумерологична енергия, която ще се проявява в различна степен и смисъл през цялата 2020 година, и ще синхронизира магичните и реални светове, които обитаваме. На 02/02/2020 – 2 Февруари 2020 година, преминаваме през поредния мощен енергиен портал, проявяващ се едновременно като рядък нумерологичен палиндром и синхроничност в датировката. Следващият подобен енергиен момент ще се случи след 101 години, на 12 Декември 2121 година, образувайки палиндром 12/12/2121.

палиндром

Както всичко във Вселената, числата вибрират с определена честота, която може да бъде преведена в красноречиво послание и използвана от нас като духовно напътствие и знак свише.

На всеки от нас се е случвало да наблюдават числови синхроничности и хармонично подредени числови комбинации. Езотериката приема, че няма нищо случайно в спонтанната поява на определени числа и тяхната повтаряемост. Когато сме достатъчно чувствителни, осъзнати и информирани по отношение на тези феномени, можем да се възползваме положително от тяхната енергия, близка до магията.

Не само езотеричните учения смятат, че в числовите синхроничности се крият тайни послания.

Самият термин „синхроничност“ е въведен от Карл Густав Юнг в аналитичната психология. Означава явление на уж случайно случващи се съвпадения в живота ни, които представляват симптоми с дълбока ментална, емоционална и когнитивна основа.

Квантовата физика потвърждава теорията за синхроничностите, като твърди, че на субатомно ниво частиците са едно цяло. Следователно всичко е взаимосвързано в причинно-следствени връзки и нищо не се случва или появява в живота ни просто случайно.

палиндром

Синхроничността в 2020 година

Годината 2020 ще бъде специална в много отношения, едно от които е нейната уникална  числова синхроничност и комбинациите, в които тази синхроничност ще присъства повече или по-малко през всеки ден от годината.

Обърнете внимание как всяка вечер в 20:20 часа, електронно изписания час редом до датата, които виждате на компютъра си или на друго електронно устройство, образуват синхроничността 20:20:20:20. Тази идентичност в часа и годината съвпада с така наречените в езотериката ангелски числа.

Подобно съвпадение се е случвало за последно през 1919 година, въпреки, че тогава хората едва ли са го забелязвали, при положение, че не са отчитали времето електронно. Следващо подобно съвпадение ще наблюдават нашите наследници през 2121 година.

палиндром

Най-силната нумерологична енергия през 2020 година ще усетим на 2 Февруари 2020 година – 02/02/2020 – дата, която ще запомним като рядък палиндром в календра, който се среща веднъж на около 100 години.

В датата 02:02:2020 имаме няколко много интересни особености и съвпадения, които ни говорят с тайния език на числата:

  • Числовата поредица 02:02:2020 е палиндром – прочитът й отпред-назад и отзад-напред е един и същ
  • За пръв път от 11 години насам, имаме дата, в която отсъства числото 1
  • Пада се точно 33-ти ден от високосна година, до края на която остават точно 333 дни
  • Това е последната дата-палиндром преди 12/12/2121 година

Поради всички тези особености и съвпадения, датата се отчита като заредена с мощна енергия и таен смисъл. Езотериката тълкува този ден като носител на извънреден късмет и добри поличби. Очаквайте чудеса, изненадващо добри новини и стечения в обстоятелствата, яснота по важни въпроси.

Денят е благословен с особена красота и магия за онези, които са способни да я провидят. Това е оптимален момент за утвърждаване на намерения и наричане на желания. Повярвайте, че всичко, което искате и към което се стремите е възможно да се осъществи. Доверете се на интуицията си и следете за знаците, с които ще бъде изпълнен този ден.

Енергията е достатъчно силна и ако правилно насочим магията на моментума, можем да осигурим трайния му отпечатък в бъдещето.

На този ден се отваря магически портал, чиито кулминации ще изживеем на 20/02/2020г., както и на 22/02/2020г. – дати с не по-малко мощно енергийно въздействие.

Колкото пъти попаднете на 22, 33, 2222 и 2020 през месец Февруари – приемете го за своеобразно потвържение!

палиндром

Във всяка синхроничност присъстват едновременно общовалидния смисъл и индивидуалната трактовка на феномена.

Синхроничности от типа на календарните числови съвпадения винаги носят общовалиден смисъл, но хората, на които се случва да забелязват тези числа като по-чести „съвпадения“ трябва да търсят конкретното им значение лично за себе си.

Ето какво трябва да знаем за тайния смисъл на числата 2, 22, 222 или 2222:

Числото 2: Едно от най-женските числа в едноцифрената поредица. Вибрацията му резонира с усещане за мир и баланс. Свързваме го с желание за любов, отдаденост, свързване, хармония. Тези от нас, на които често им се случва да виждат числото 2, могат да бъдат описани като автентични, артистични, емоционални, толерантни и интуитивни личности.

Числото 22: Едно от най-силно енергийните числа, които можете да получите като знак от Съдбата. 22 е висше число. Говори за успех, за майсторско управление на личната съдба и ситуацията, с която ни среща живота в дадения момент. Свързваме го с древната мъдрост, трансформацията, еволюцията, универсалната любов, светлината, превръщане на мечтите в реалност.

Числото 222: Има изключително силна вибрация, която носи едновременно атрибутите на числата 2 и 22. Когато виждате 222, обърнете особено внимание на ситуацията, човека или друга характеристика на момента – те със сигурност имат нещо много важно да ви кажат и провокират важни утвърждения. Означава, че сме на правилния път, с правилните хора до себе си.

Числото 2222: С четирите последователни двойки събира силата на 2, 22 и 222, и прибавя към нея нещо ново и още по-мощно като послание. Знак, че Вселената ни подкрепя и животът ни върви към здравословен в баланс и хармония. Носи вяра в бъдещето, независимо от това дали момента и емоцията, в който се намираме са положителни. 2222 ни подканва да продължим смело напред и да повярваме, че магията се случва само на най-упорито вярващите и на онези, които не се предават!

палиндром

Не винаги можем моментално да осмислим и разберем числовите синхроничности лично за себе си.

Както всеки друг език, така и езикът на синхрпничностите е сложна система, чието усвояване изисква време и постоянство.

Много успешен метод да вникнем в синхроничностите и в знаците на съдбата, е да си записваме поредността и характера на тяхното проявление. Така ще добием цялостен поглед върху тайния език, с който ни говори Вселената, ще развиваме интуицията си, и ще изградим своя лична система, чрез която да разчитаме нейните постоянни напътствия и послания.

Най-важното послание, с което можем да започнем своя личен разговор с Вселената, е че във всичко има божествена симетрия и нищо в живота ни не се случва случайно…