frida.bg
Страната на чудесата

11:11 – числово съвпадение, пълен нон-сенс или висша математика?

На всеки се е случвало да погледне дигиталния си часовник или компютъра и да види четирите единици подредени една до друга като войни на новата вяра в позитивизма и силата на мисълта. Комбинацията 11:11 привлича вниманието със своята позитивност, но също поставя и някои въпроси. И независимо дали ще я намерите за мотивираща, изненадваща, или ще я подминете в скептицизъм, когато погледът ви се спре на подобно съвпадение, за миг съзнанието ви ще се откъсне от всяка друга мисъл и емоция, за да отрази този факт по един или друг начин. Именно този миг на временен ступор е повод за различни интерпретации и догадки, които в крайна сметка водят до обявяване на това числово попадение за феномен на общата взаимосвързаност – между числа, хора и обстоятелства; между различни точки в пространството; между минало, настояще и бъдеще.

11:11

Мнозина вярват, че феноменът на четирите единици, който се визуализира в регистрационния номер на колата на светофара или в точния час, на който попада погледът ни без да искаме, е числово съвпадение само до момента, в който не започне да се случва често и симптоматично.

Някои свързват визуалната регистрация на числовата комбинация със знакова поява на ангели и пазители от друг свят, които правят възможно изпълнението на желания и всякакви добри намерения.

Други поддържат тезата, че за всеки, който я забелязва симптоматично се отварят космически портали, през които става възможно придвижване във времето и пространството.

Трети виждат в появата на четири единици пред погледа си възможност за всякакви други значими съвпадения. Те, въпреки че изглеждат случайни, носят скрит смисъл за взаимовръзки между неща, събития и хора. А когато те започнат да се случват често – това за тях е сигурен знак, че навлизат в период на духовно и личностно израстване.

Подобни тълкувания извират от така наречените Ню-ейдж теории и практики, известни още като Космически хуманизъм или движение Нова епоха. Идеологията им комбинира аспекти от космологията, астрологията, езотеризма, алтернативната медицина, музиката, колективизма и природосъобразния живот. Всички те популяризират идеята за духовно проглеждане и самоосъзнаване извън матрицата на статуквото.

Според тези теории, човек е част от неделимия организъм на Вселената и притежава невероятен потенциал, които макар скрит или забравен, може да бъде упражняван и успешно възроден в ежедневните практики.

Космос

Философиите на Новата Епоха черпят вдъхновение от всички големи световни религии.

Особено силно са повлияни от Източно-Азиатските религии, Гностицизма, Неопаганизма, Нова Мисъл, Спиритуализма, Теософията, Универсализма и Западния Езотеризъм. През последните десетилетия тези социални и духовни движения добиват особена популярност най-вече поради децентрализирания си статут, отхвърлящ доктрините.

Още преди философските теории на Новата епоха, модерната научна мисъл след началото на 19 век подтиква мисълта извън догматичните шаблони и с новооткрито смирение кара човечеството да погледне на модерния атеистичен свят откъм неговата свръхестествена страна – тази, която се намира в близост до божественото начало.

Квантовата физика и механика, аналитичната психология, научната фантастика, както и много други направления на прогресивната мисъл все по-обосновано и вдъхновяващо прокарват идеи, които звучат революционно. Такива са идеите за съществуване на колективно съзнание, „интелигентен свръх-разум“ и универсална сила, на които залагат учени и философи – всеки с похватите и терминологията си. В тях не се споменава много за числови съвпадения, но изводите отново опират до осъзнаване на божествения статут на човешкото съзнание и духовната обвързаност на материалния свят.

11:11

Както твърди гениалният британски физик и космолог Стивън Хокинг, Вселената е сътворение на феномен, който той нарича „Божествен фактор“.

Божественият фактор представлява „форма на интелигентен разум“ и има малко общо с познатите универсални закони на физиката. Хокинг, известен с научните си трудове върху история на времето, черните дупки и бебета вселени, отрича да има отговори на всички въпроси, но застава твърдо зад становището, че модерната наука трябва да преобърне разбирането си за Вселената и човекът, такива, каквито ги описва и изучава до днес.

Хокинг приема за факт наличието на висш разум и съзнание, които съществуват извън хората и представляват форма, по-близка до научната фантастика, отколкото до научната традиция.

11:11

Феноменът синхроничност

Няколко десетилетия преди Хокинг, швейцарският психолог Карл Гюстав Юнг, изследва случаи на съвпадения и повтарящи се събития като част от твърденията си относно архетипите и колективното подсъзнание. Като резултат на аналитичните си проучвания, Юнг въвежда в психологията термина синхроничност, с който обяснява научно защо повтаряемостта на необичайни, но значими събития не могат да бъдат приписани на случайността и причинно-следствените връзки.

За тези, които чуват термина за пръв път, нека обясним, че случай на синхроничност имаме ако например изневиделица си спомним за някой стар приятел и след няколко часа той изненадващо ни се обади по телефона; или ако сънуваме мъж, когото подсъзнателно харесваме и на другия ден получим покана за приятелство точно от него. Както и виждането на числови съвпадения и поредици от типа 12:34, 11:11, 2222 и др.

11:11

Синхроничността е нещо като проява на ясновидство, но под формата на даденост, заложена в самия етър на реалността, от който всеки би могъл да черпи.

В процеса на терапевтичната си работа Юнг се натъква и описва много случаи на значими съвпадения и твърди, че тяхна храктерна и обединяваща черта са периодите на свръх-емоционалност и личностна трансформация, в които те се проявяват. Най-известният пример от неговата практика е случай с пациентка, останал в историята на аналитичната психология под името „скарабея на Юнг“.

Накратко – Юнг провеждал сеанси с жена, която била толкова рационално настроена към живота, че трудно се поддавала на терапия до деня, в който не сънувала бръмбар скарабей и споделила съня си със своя терапевт. Тъй като според египетската митология скарабеят символизира прераждането, Юнг отчел тази символика във връзка с позитивното повлияване на пациентката от терапията. Но същинското заключение предстояло.

По време на същия сеанс от прозореца се разнесъл шум и един съвсем истински скарабей кацнал на стъклото в опит да взлезе в стаята. Юнг пуснал бръмбъра и той полетял около сащисаната пациентка. Този случай нямало как да не предизвика ефект на трансформация и поставил началото на нейното оздравяване.

Изводът от случката е, че преживяната и осъзната синхроничност е знак за сигурна духовна трансформация на личността. На въпросът откъде се е взел скарабея точно в този момент, Юнг отговаря с думите:

„За тези, които имат очи да я видят, синхроничноста е част от заобикалящата ни реалност.“

11:11

Днес числовата комбинация 11:11 се е превърнала в символ на Новата Епоха като момент на духовно пробуждане.

11:11 е момент от вечността, който изживяваме тук и сега. В него алтернативните гледни точки вземат връх над рационалния разум. Корените му са надълбоко в архетипите на човешкото съзнание и космогоничната мъдрост. И в способността ни да виждаме нещата от различни страни.

Източник: Masha&TheMagic