frida.bg
презентация

Как да направим истински успешна презентация?

 Умението да правим успешна презентация е нещо изключително важно за всеки съвременен човек, но и нещо, което човек се научава да прави добре с практиката. Трябва да умеем да презентираме себе си и своите умения, както и работата си/продуктът, с който работим.

Трябва да умеем да грабваме вниманието и интереса на хората, да го задържаме и в крайна сметка презентацията ни да осъществи крайната си цел. Да получим мечтаната работа или да затворим сделката, по която работим.

Независимо дали подготвяме презентация пред няколко човека или пред пълна зала с хора, едно е ясно – информацията сама по себе си не е достатъчно. Имаме нужда от нещо повече. Затова ще споделим с вас няколко безценни съставки на успешната презентация, над които е добре да разсъждаваме всеки път, когато ни предстои да излезем пред хора. Кои са те?

Първа стъпка: успокойте се, хората пред вас просто искат да чуят какво имате да им кажете

Тревожността преди да излезем на сцена е напълно присъща и за най-добрите лектори. Просто те знаят как да се справят с нея и да я трансформират в ентусиазъм. Ако очаквате, че другите ще ви осъдят или критикуват тревожността ви ще се вдигне изключително много. Ако очаквате, че хората просто искат да чуят какво имате да и кажете, ще усетите лекота. Просто излезте отпред и споделете мислите си. Не е нужно да сте перфектни.

Втора стъпка: говорете изразително и правете паузи

Много често добрите лектори правят упражнения преди презентация, за да подобрят своята дикция и да произнасят по-добре звуковете. Това е много важно. Повечето презентатори, които не се чувстват уверени в себе си искат да запълнят тишината с поток от думи, но бързото и хаотично говорене обърква, както самия лектор, така и слушателите. По-добре кажете по-малко информация, но я изкажете красиво, плавно, с паузи, които ще позволят на слушателя да мисли върху всяка дума и да я асимилира.

Трета стъпка: презентацията не е за вас, а за другите

Много важно нещо, което повечето хора забравят е, че презентацията няма за цел да подхрани тяхното его (колко съм добър!), а има за цел да покаже на другите как те могат да спечелят от вас или продуктът, който представяте. Как хората срещу вас ще ви разберат най-добре, спрямо тяхната възраст, пол, образоване, култура и интереси? Как спрямо тази информация да поднесете информацията си така, че да бъде достъпна, лесна за “храносмилане”, но в същото време “хранителна”?

Четвърта стъпка: изненадайте публиката

Подкрепете презентацията си с информация, която е малко позната и наистина ще спечелите вниманието на аудиторията. Намерете факт, свързан с вашия продукт или услуга, за който повечето хора са на едно мнение и им докажете аргументирано защо това всъщност не е така. Използвайте изненади по време на презентацията си, за да държите вниманието на слушателите активно.

Пета стъпка: отворете пространство за диалог и въпроси

Най-добрите лектори винаги са готови да посрещнат въпрос. Или да отместят вниманието си от същинската презентация към това, което интересува един или повече хора в аудиторията. Не се стремете да следвате последователно точките от презентацията си, бъдете готови за прекъсвания и имровизации.

Най-важното тук е какво има нужда да чуе слушателят. Ако това означава да пропуснете няколко точки от презентацията си, няма проблем! Винаги правете заключение и съберете в едно цялата информация в края и не забравяйте да благодарите на слушателите си за вниманието!