frida.bg

Нещата, които никога не бива да слагаме в микровълновата печка

Микровълновата фурна е изключително полезен уред, който намалява значително времето и енергията, нужни за нагряване на храна.

Тя не само стопля студените ястия, но и позволява бързо и лесно готвене. Въпреки това, е важно да се има предвид, че има определени видове храни и предмети, които не трябва да се поставят в микровълновата фурна, тъй като това може да доведе до повреда на уреда или намаляване на хранителните качества на ястията.

Ето някои от нещата, които не бива да слагаме в микровълновата фурна:

Опаковки от стиропор

Стиропорът е често използван материал за опаковки на храна, особено в случаите на готова храна за вкъщи. Той притежава свойства, които позволяват на храната да се запази топла и свежа за дълъг период, благодарение на своите съхраняващи и изолиращи свойства.

Въпреки това, е важно да се има предвид, че стиропорът не трябва да се поставя в микровълновата фурна по никакъв начин. Той е лесно запалим и се разтопява при нагряване. Освен това, той е токсичен и може да предизвика сериозни здравословни проблеми, ако попадне в контакт с храната. Затова трябва да се избягва използването на стиропор в микровълновата фурна, за да се предпазят както уредът, така и храната от вредни последици.

Яйца

Яйцата не са препоръчителни за нагряване в микровълновата фурна, тъй като при тази процедура водата в тях започва да вибрира интензивно, което може да доведе до пръсване на яйцата вътре в уреда. Това се отнася особено за цели яйца, които се опитвате да сварите в микровълновата. Дори и чукнатите яйца трябва да се готвят внимателно в микровълновата, като задължително бъдат поставени под капак или покрити, за да се предотврати разпръскването на съдържанието им вътре в уреда.

Плодове

Не е препоръчително да поставяте плодове в микровълновата фурна, тъй като те имат високо съдържание на вода и при нагряване може да възникне експлозивна реакция. Това се дължи на кожицата или ципата, които мнозина плодове имат. Течността във вътрешността на плода се нагрява и разширява, а обвивката на плода представлява препятствие за това. Така резултатът е разбъркане и разпръскване на плодовата маса в цялата микровълнова фурна.