frida.bg
Август 2019

Финал на Сезона на Затъмненията: Дисекция на миналото и подготовка на бъдещето

Енергията на затъмненията може да се сравни със свръх-заредени космически импулси, които имат ефект на освобождаване, пречистване и трансформация. Затъмненията ни разтърсват физически и емоционално, но ефектът им винаги е положителен. Те задвижват нашата пренастройка, програмират цялостния ни „рисет“ и активират нужната промяна в нас, както отвън, така и отвътре. Затъмненията по естествен път ни пробуждат като ни вадят от застой и активират порива в нас да станем сами творци на своето бъдеще.

затъмненията

Затъмнение на пълната Луна, което се случва на 16 срещу 17 Юли, индикира края на Сезона на затъмненията, който наченахме в началото на годината. Едновременно с това, затъмнението маркира началото на нов цикъл и нов шестмесечен епизод от живота ни, който тепърва започва!

Затъмненията са един от начините за изчистване и трансформация в природата. Енергията им помита всичко излишно, старо и застояло, от което нямаме повече нужда в емоционален, физически и духовен план.

Като мощна космическа прахосмукачка, затъмненията ни пречистват от паяжините на миналото и отварят свежо пространство за нови неща, хора и ситуации, с които да запълним бъдещето си.

затъмненията

Празнотата на вакума, който предизвикват затъмненията, може да бъде объркваща, плашеща и притеснителна, но без нея няма как да започнем начисто.

Затъмненията осъществяват временно прекъсване в енергийния обмен между Слънцето, Луната и Земята. Усещаме ги силно, поради мощната енергия, която съпровожда феномена малко преди и след фактическото му случване.

Затъмненията имат силен ефект върху нас. Когато се случват, усещаме рязък спад в енергията наоколо. Като че ли за миг животът е сложен на пауза.

Това ни дава известна перспектива и миг обективност сред океана от емоции, които съпровождат затъмненията. Момент на вътрешна дисекция и висша мъдрост, които ни помагат да преценим кое е излишното, какво да запазим и как да се променим преди да пристъпим към осъществяването на едно по-смислено и хармонично бъдеще.

затъмнение

Затъмнението ни дава онзи магически филмов ефект на пауза, в който времето около нас спира, за да можем да огледаме всичко в подробности и да вземем безпристрастно, обективно и окончателно решение.

В този момент разгледайте добре пейзажа, хората и ситуациите, с които сте заобиколени и започнете мислено да елиминирате.

Започнете от сферите, които от най-дълго време сте неглижирали и тези, които имат спешна нужда от прочистване и промяна. Там са елементите, които най-силно смучат от нашата енергия и са особено токсични.

Елиминирайте всичко, което носите със себе си като товар, всичко което не се вписва хармонично и енергийно с посоката, по която сте избрали да вървите занапред.

Силната енергия на затъмненията вече е акумулирала достатъчно мощен импулс, който да ни помогне в този миг на вътрешно и външно пречистване.

Сферите от живота, които могат да бъдат обновени по силата на волята и вътрешната ни убеденост в този силен космически момент, са нашите интимни връзки, професионални отношения, приятелства, кариерни стремежи, битови навици, стил на живот, отношения в дома и семейството, планове за пътувания, поети в миналото ангажименти и задължения…

затъмненията

Сега приключваме цикъла на последните шест месеца от живота си и получаваме шанс за нов старт и ново начало.

От това как приключим стария цикъл, ще зависи енергията, с която ще заредим новия шестмесечен период от живота си. Целта е да заредим новото начало с подмладена, просветлена, олекотена и вибрираща в по-високите нива енергия.

Едни от най-трудните неща, с които се сблъскваме на финала са въпроси от рода на това дали сме опитали всичко, дали не грешим, дали не трябва да пробваме отново да променим нещата вместо просто да затръшнем вратата след себе си…

Подобни дилеми ни тормозят най-вече по отношение на нашите емоционални и сърдечни обвързаности, но не само…

затъмненията

Интуицията сега е особено засилена и се явява наш най-добър съветник и ориентир сред дилемите.

Всичко, което стои неубедително на мястото си и звучи фалшиво на фона на вътрешното ни гласче, МОЖЕ да бъде елиминирано.

Всичко, което вреди на емоционалната ни стабилност и погубва физическото и психическото ни здраве, ТРЯБВА да бъде елиминирано. Сега е моментът!

Създайте визуална и идейна матрица на бъдещите шест месеца от живота си, като подредите важните за вас сега неща на преден план, и отхвърлите всичко неработещо и източващо енергията ви.

Затворете страницата и оставете всичко излишно зад гърба си, с любов и благодарност за уроците.

Отваря се нов Портал към бъдещето.