frida.bg

Влияе ли красотата на отношението ни към секса?

Хората тенденциозно имат отношение към въпроси, свързани със сексуалната моралност, като секс преди брака или хомосексуални отношения. Някои от факторите, които формират убежденията ни са очевидни. Религията, медийните идеи, родителите и приятелите ни са социални сили, които повлияват на схващанията ни относно секса. Но възможно ли е начинът, по който ние самите изглеждаме, да допринесе за различните ни гледни точки? Влияе ли красотата на отношението ни към секса?

Красотата и възможностите 

В сравнение с повечето хора, тези, които са особено красиви изглежда водят очарователни животи. Проучванията показват, че красивите хора се радват на положително/благоприятно отношение от страна на околните. Осигуряват си по-добри работни места с по-високи заплати. Хората са приятелски настроени, съответно се радват на по-висока социална подкрепа.

Що се отнася до въпросите на романтиката, може да се предположи, че добре изглеждащите индивиди средно имат повече сексуални възможности и партньори.

Възможно ли е наличието на повече възможности да създаде убеждението, че щом става въпрос за секс всичко е позволено?

Да се твърди, че по-красивите хора се отличават с повече толерантност що се отнася до секса е радикално. Все пак две големи американски изследвания (General Social Survey от 2016 и American National Election Studies от 1972) свидетелстват, че добре изглеждащите хора са по-либерални относно въпроси свързани с абортите и евтаназията.

Но е възможно да се приеме и обратната теория. По-високите заплати и успехи в социално отношение може да помогнат и за приемането на консервативни възгледи. Има и проучвания, които показват, че добрия външен вид се асоциира с консерватизъм сред политиците. Причината вероятно може да се открие в социалния натиск, на който са подложени хората с по-високо положение в обществото.

 

Привлекателността тогава може правдоподобно да се свърже както с повече, така и с по-малко предубеждения относно сексуалното поведение, което се счита за морално адекватно. Двете хипотези могат и да се взаимоизключват, както предлага изследване, проведено от студенти.