frida.bg

Какво е истинска интимност (и защо толкова ни плаши)?

Една истинска връзка между двама души изисква да сте напълно открити и автентични. Но защо влюбването е страшно? Хората често се дистанцират пред лицето на интимността и това се дължи на страха от уязвимост. Иронично, именно уязвимостта се оказва ключът към една успешна връзка. Изследванията показват, че продължителността на отношенията е силно зависима е степента на привързаност, а привързаността върви ръка за ръка с уязвимостта. Какво е истинска интимност (и защо толкова ни плаши)?

Под уязвимост не е нужно да се разбира проява на слабост или покорност. Съвсем обратното, уязвимостта предполага смелост да изразиш себе си. Тя включва емоционална откритост, несигурност, поемане на риск. Проявата на уязвимост не е нужно да има романтичен аспект, тъй като тя е част от социалните ни отношения. Уязвими можем да бъдем, когато помолим приятел за помощ, окажем подкрепа на роднина, поемем отговорност при конфликт.

Защо уязвимостта ни плаши?

Проявата на по-силна емоционална близост се свързва със заплахата от отхвърляне

Докато ние често се опитваме да изглеждаме по-добронамерени, по-умни, по-силни от колкото сме, за да установим връзка с друг човек, това всъщност може да има обратен ефект. Според изследване на социалния психолог Пола Нидентал, хората си взаимодействат на твърде дълбоко ниво, за да не възприемат неискреността или неавтентичността. Ние дори регистрираме усещането за неавтентичност с тялото си.

Проучване на психолога Джеймс Грос показва, че когато се опитваме да скрием или да излъжем за чувствата си, отсрещния човек реагира физиологично чрез повишаване на кръвното налягане. Този физиологичен отговор може да обясни защо избягваме хора, които определяме като „фалшиви”.  От друга страна, когато хората се придържат към истината (и дори избягват „малките бели лъжи”), взаимоотношенията им се подобряват значително.

Ние всъщност сме привлечени от хора, които са реални и земни

Друго скорошно проучване свидетелства, че вербалното изразяване на емоциите ни, помага да ги разберем по-бързо и преодолеем, ако е необходимо. Защо обичаме децата толкова много и ни привличат хора, които се показват такива, каквито са? Защото чувстваме вътрешен комфорт при наличието на автентичност. Нещо повече: някой, който се държи открито към нас ни предразполага да се възползваме от същата привилегия. По думите на Брене Браун:

„Покажете ми мъж, който може да слуша жена, без да се опитва да реши проблема й, а просто да я слуша и да бъде там за нея; покажете ми жена, която може да седи с мъж, който се показва уязвим и да продължава да го обича, заради самия него, и аз ще ви покажа мъж и жена, които са смели и са си свършили работата. Всичко се свежда до намерението – това може да е най-безопасното място, което имаме: един с друг, аз мога да се страхувам с теб и ти можеш да се страхуваш с мен.”