frida.bg

От колко приятели се нуждаем, за да бъдем щастливи?

Приятелите ни помагат ни осигуряват подкрепа и рамо, когато имаме нужда, но също така ни помагат да се чувстваме, че сме част от нещо по-голямо. От празникът на заедността и приятелството. Нашите приятели ни спасяват от самотата и с тях винаги знаем, че сме приети и спокойни в своята малка общност. Приятелите повишават усещането ни за принадлежност и значимост. Да се чувстваш важен и да можеш да помогнеш на приятел в беда е едно от най-големите богатства, които истинските приятелства осигуряват. Приятелите правят така, че щастието ни да стане по-голямо, а тъгата ни –  да стане по-малка.

Приятел в нужда се познава, са казали хората! Но от колко приятели всъщност се нуждаем, за да се радваме на всички тези позитивни ефекти?

Според британският антрополог Робин Дънбар, всеки човек може да изгради социални връзки със средно 148 човека в живота си. Това до голяма степен зависи от големината на индивидуалния мозъчен неокортекс, или т.н. „цифра на Дънбар„. Тя обозначава когнитивният лимит, от който зависи с колко точно хора ще можем да влезем в социални интеракции. Тази цифра варира относително от човек до човек и до голяма степен е предопределена от некортекса, с който сме родени. Според Дънбар, по-голямото количество информация, свързана с комуникацията и социализирането изисква повече мозъчен капацитет. Можем да кажем, че всеки от нас ще изгради 150 важни връзки в живота си, а това включва връзките със семейните членове, приятели, партньори и познати.

По-късно, Робин Дънбар, отива малко по-навътре в човешките взаимоотношения, за да ни каже колко точно близки приятели можем да имаме сред тези 150 взаимоотношения, които средно ще изградим в живота си. Той нарича тази концепция „пластовете на Дънбар“. Тя описва нивата на близост с другите, например най-близкият пласт включва между 3-5 човека, с които имаме наистина важно за нас, близко и емоционално приятелство. Следващият кръг е от около 15 човека, които са сред приятелите, с които се забавляваме, а след това следва кръга на 50-те приятеля, които обичайно идват и си отиват от живота ни.

Доста интересни открития, които могат да ни накарат да се замислим за ценните приятелства в живота си. Както и да приемем факта, че не всяко приятелство ще остане с нас завинаги. Просто такъв е животът!