frida.bg

Кураж или не: защо (и как!) да станем малко по-смели в живота си

Няма да направите нещо в този свят без кураж.

Аристотел

Защо куражът ни е необходим в този свят и наистина ли Аристотел е прав като казва, че не можем да направим нищо в този свят без кураж? Е, това естествено е риторичен въпрос. Куражът, според древногръцкия философ също така, заема онова деликатно място между страховете и безрасъдството. Факт е, че всеки от нас трябва да развие в себе си това умение като лек срещу страховете, но и не чак толкова, че отиде в крайността на безрасъдството.

Как да намерим баланса и да направим така, че животът ни да се случва, а не ние да се носим по течението? Е, изграждането на кураж у нас самите е бавен процес. Прилича повече на засяване на семенце през есента, за да се подаде зелено стръкче напролет. Но този процес наитина си заслужава. Страховете ни блокират, а куражът ни дава средството да се изправим пред страховете си да продължим нататък! Как да станем малко по-смели в живота си?

Опитайте да не мислите прекалено много

Да, твърде дългото премисляне е благодатна почва за засяване на най-различни страхове. „А какво ще стане ако…“ е познат въпрос, подбуждащ към най-различни ужасяващи сценарии, които още повече засилват страха. Нашите ум и мисли са средство, с което обичаме да се идентифицираме, но това води до зацикляне в руслото на страха. Опитайте да намалите мисловния водовъртеж с медитация, позитивни утвърждения или като просто се отдадете на любимо занимание. Да, без мисли.

Провокирайте себе си с нови неща

Всеки има някои неща, които му се струват предизвителни, трудни или невъзможни. Опитайте да предизвикатте себе си като си поставите за цел да опитате нещо от този списък. Естествено не започвайте от най-стряскащото, например да качите Олимп. Оставете този предизвикателен преход за след време, когато мускулът на смелостта ви нарасне. За начало, опитайте да излезете от зоната си на комфорт, дори това да означава да отидете сами на вечеря.

Мислете за всички врати, които ще се отворят пред вас

Когато преодоляваме един по един различни страхове ние малко по малко заменяме страха с проява на смелост и кураж. Но не само. По този начин започваме да вярваме в себе си много повече и подхранваме самооценката си. Освен това, смелостта ще започне да отваря много врати пред вас – възможности за преоткриване на себе си и личностно развитие, за които не сте предполагали преди. Дръжте перспективата за новите неща в ума си и вярвайте – всяка малка проява на кураж ще ви отведе там, където не сте си и мечтали!