frida.bg

Емоционална интелигентност: колко е важно да познаваш емоциите си

Емоционалната интелигентност, подобно на интелекта, е изключително важно умение, от което до голяма степен зависи нашето личностно развитие и връзки. То включва (или не!) способността ни да разбираме и управляваме собствените си емоции. Както и умението да ги изразяваме по подходящ начин. Емоционалната интелигентност също така включва компетенции като разбиране на емоциите на другите хора, както и начина, по който нашите собствени емоции се отразяват на другите.

Факт е, че емоционално интелигентните хора с радват да прекрасни взаимоотношения с хората около тях, както и далеч по-лесно постигат успех във всяка една сфера на живота си. Защо това е така? Когато разбираш собствените си емоции е далеч по-лесно да ги регулираш. Когато ги регулираш е общуваш и се разбираш с другите с лекота.

Липсата на собствена емоционална регулация често е причината да влизаме в конфликти, да има неразбирателство и проблеми в общуването ни с другите хора. Вижте кои са уменията, които трябва да развием у себе си, за да повишим своята емоционална интелигентност!

Можем ли да се справяме с негативните си емоции?

Коло често изпитваме негативни емоции? Влияят ли те на нашето възприемне на света и на нашата преценка за ситуацията? Много често хората прибягват до негативни рационализации и заключения под въздействието на силна емоция.

Например, изпитвате гняв и можете да решите, че другият човек ще ви нападне. В следствие на което решавате да нападнете първи. Действието ви е агресивно и е породено от негативната рационализация, че „другият ще ви нападне”. А тя е породена от емоции, за които вероятно не подозирате.

Верижната реакция се разплита, когато повишите собствената си осъзнатост за собствените си емоциите си. Когато можете да разпознавате емоциите почти веднага след като се появят и знаете механизмите, които те могат да активират е далеч по-лесно да контролирате емоционалната си реакция.

Емоционална реактивност срещу осъзнатост

Хората около нас непрекъснато натискат нашите емоционални бутони и това е най-естественото нещо. Както и ние техните. Но това се случва най-вече защото ние ИМАМЕ тези бутони, а не знаем, че те са там. Ако не познаваме емоциите си и себе си достатъчно е съвсем нормално да имаме много бутони за натискане, и обратното.

Повишаването на емоционалната ни интелигентност е един от сигурните начини да балансираме себе си, реакциите си, както и взаимоотношенията си с другите хора. Да преминем от реактивност или светкавична реакция „мисъл-емоция-действие“ към осъзнаване на ситуацията и запазване на сътрешното състояние не е съвсем лесна работа.

Но това е път, който наистина си струва да бъде извървян.