frida.bg

Как да останем щастливи и спокойни при всички обстоятелства

Спокойни и щастливи

Част 1 – Да изслушваме другите и да не бързаме да говорим

 

Този прост подход дава забележителни резултати буквално при всички. Почти незабавният ефект води до увеличаване на търпението, разширяване на светогледа и като бонус ефект – повече благодарност и уважение от страна на другите хора.

Самата стратегия е изключително проста. Тя представлява всъщност една пауза – поемането на дъх – след като човекът, с когото говорите, е завършил изказването си. Отначало времевата пауза между гласовете ви може да ви изглежда цяла вечност – но в действителност, в реално време тя е едва част от секундата. Ще привикнете към мощта и красотата на дишането и паузата ще започне да ви доставя удоволствие. Това ще ви спечели повече уважение и ще ви направи по-близки буквално с всеки, който влезе в контакт с Вас. Ще откриете, че да изслушвате хората е един от най-редките и ценени дарове, които можете да предложите. Всичко, което се изисква, е внимание и практика.

Как да останем щастливи и спокойни при всички обстоятелства

В ежедневието често онова, което мнозина от нас правят, е просто да чакат шанса да заговорят или за съжаление да викат най-грубо. Ние всъщност не слушаме какво говори другия, а просто търсим пролука, за да изразим собственото си мнение. Често довършваме изреченията на другите или казваме неща като „Да, да” или „Знам”, при това много бързо, като по този начин ги подканяме да бързат, за да дойде по-скоро нашият ред.

Всъщност, много често това, което отсрещният иска, е просто да бъде изслушан. Слушането и мълчанието може да изглежда пасивно, но в действителност има изключително дълбоко въздействие. Самият факт, че оказваш внимание на това, което човекът отсреща има нужда да каже, вече избистря нещата и има двустранен терапевтичен ефект.

През по-голямата част от живота си чакаме да дойде нашят ред, за да говорим. Ако донякъде сте като мен, ще бъдете приятно учудени от меките реакции и изненадата на събеседниците си, защото им позволявате да завършат мисълта си, преди Вие да започнете своята. Нерядко на някого това ще се случва за първи път. Ще усетите чувството на облекчение на събеседника Ви – едно спокойно, не така напрегнато взаимодействие между вас. Няма нужда да се тревожите, че Вашият ред да говорите няма да дойде – напротив. Всъщност ще бъдете поставени в много по-благоприятни условия, защото човекът, на когото сте говорили, ще Ви отговори със същото уважение и търпение, и ще започне да действа по същия начин.

3

 

Автор: Веселина Тулевска.