frida.bg

БAT България представи glo™ hyper X2 – последната иновация за нагряване на тютюн на компанията

18 октомври 2022 г., София.  БАТ България представи на българския пазар най-новия модел на иновативното устойство glo™ – glo™ hyper X2. Това е последната иновация в портфолиото на бързо развиващата се глобална марка за нагряване на тютюн на БАТ – glo™.

glo™ hyper X2 предлага на потребителите усъвършенствана технология за индукционно нагряване в компактен корпус, който осигурява лесен захват и преносимост. Устройството е оборудвано с функция за по-бързо нагряване (“Boost“), светодиоден индикатор за състоянието на батерията, иновативен механизъм за хигиена, и ще бъде налично в разнообразни цветови комбинации.

glo™ hyper X2 се предлага в търговската мрежа в България от 17 октомври 2022 г. с тютюневи стикове за glo™ hyper X2 под утвърдената марка на премиум бранд в България. Продуктите ще са налични на национално ниво в широката търговска мрежа, както и в почти всички големи търговски центрове, например The Mall и Paradise Center в гр. София; Grand Mall, гр. Варна, Mall Plovdiv, гр. Пловдив. Информация за продукта и предлагането му на българския пазар може да се намери на www.myglo.bg

Мила Маречкова, изпълнителен директор на БАТ България, заяви по време на събитието: „Представянето на пазара на glo™ hyper X2 бележи още един ключов етап в трансформацията на нашата компания. glo hyper X2 е най-новото и усъвършенствано устройство за нагряване на тютюн на БАТ и предлага много иновативни функции, отговарящи на потребителските очаквания. Радвам се, че скоро след световната премиера на glo™ hyper X2, имаме възможонстта да го представим и на българските потребители“.

Миналия месец БАТ публикува резултатите от едногодишно проучване в реална среда на glo™*, което показа, че пълнолетните пушачи, които са преминали изцяло към glo™, са постигнали значителни и устойчиви подобрения в няколко показателя за потенциална вреда в сравнение с тези, които са продължили да пушат.

Марк Форстър, Ръководител регулаторни и научни въпроси на Групата БАТ посочи: „Резултатите от това проучване са най-важните данни, които някога сме генерирали за glo и за категорията на продуктите за нагряване на тютюн като цяло. Окончателните резултати от нашето едногодишно клинично проучване* на glo™ предоставиха нови важни данни, които допълват доказателствата в подкрепа на glo™ като продукт с намален риск**“.

*Едногодишното проучване се основава на тестването на предишни модели устройства glo, предхождащи hyper X2.

** Въз основа на тежестта на наличните доказателства и при пълно преминаване от пушене на цигари към негорими продукти. Тези продукти не са без риск. При употребата им се доставя никотин, който води до пристрастяване.

Допълнителна информация за БАТ

БАТ България

БАТ България е част от водещата компания за потребителски стоки British American Tobacco PLC. с брандове, продавани на над 200 пазара по свeтa. На българския пазар БАТ България заема лидерска позиция в тютюневия сектор.

За Групата БАТ

БАТ е водеща многокатегорийна компания за потребителски стоки, чиято цел е да изгради A Better Tomorrow ™, като намали въздействието на бизнеса си върху здравето чрез предлагане на по-голям избор от приятни и по-малко рискови продукти за възрастните потребители.

Компанията продължава да е наясно, че запалимите цигари представляват сериозен риск за здравето и единственият начин да се избегнат тези рискове е да не се пуши или да се откажете от пушенето. БАТ насърчава тези, които в противен случай биха продължили да пушат, да преминат изцяло към научно обосновани алтернативи с намален риск* . За да постигне това, БАТ се трансформира в истински ориентиран към потребителите бизнес с много категории потребителски продукти.

Амбицията на БАТ е до 2030 г. да има 50 милиона потребители на нейните негорими продукти и до 2025 г. да генерира 5 милиарда паунда приходи от нови категории. БАТ си е поставила амбициозни цели в областта на ESG, включително постигане на въглеродна неутралност за обхват 1 и 2 до 2030 г. и премахване на ненужната пластмаса за еднократна употреба и превръщане на всички пластмасови опаковки в такива за многократна употреба, рециклиране или компостиране до 2025 г.

В БАТ работят над 52 000 души, а дейността й се развива в над 175 държави. През първата половина на 2022 г. Групата БАТ генерира приходи в размер на 12,87 млрд. паунда и печалба от дейността в размер на 3,68 млрд. паунда.

Стратегическото портфолио на компанията се състои от нейните глобални марки цигари и нарастваща гама от тютюневи и никотинови изделия с намален риск*† от нова категория и традиционни негорими тютюневи изделия. Те включват вейп продукти, продукти за нагряване на тютюн, модерни продукти за орална употреба, включително торбички с никотин без тютюн, както и традиционни продукти за орална употреба като снус и влажен табак. През първата половина на 2022 г. имахме 20,4 млн. потребители на нашите негорими продукти, което е с 2,1 млн. повече в сравнение с цялата 2021 г.

*Въз основа на събраните доказателства и при условие, че напълно се откажете от пушенето на цигари. Тези продукти не са безрискови и предизвикват пристрастяване.

† Нашите продукти, продавани в САЩ, включително Vuse, Velo, Grizzly, Kodiak и Camel Snus, са обект на регулация от страна на Администрацията по храните и лекарствата (FDA) и по отношение на тези продукти няма да се правят твърдения за намален риск без разрешение от FDA.

Прогнозни твърдения

Настоящото съобщение съдържа някои прогнозни изявления, включително „прогнозни“ твърдения, направени по смисъла на Закона за реформата на съдебните спорове за частни ценни книжа на САЩ от 1995 г. Тези твърдения често, но не винаги, се правят чрез използването на думи или изрази като „вярвам“, „очаквам“, „бих могъл“, „мога“, „бих“, „трябва“, „възнамерявам“, „планирам“, „потенциален“, „предвиждам“, „ще“, „очаквам“, „оценявам“, „проектирам“, „позиционирам“, „стратегия“, „перспектива“, „цел“ и други подобни изрази. Те включват изказвания по отношение на амбицията ни за постигане на целите на клиентите, целите за приходите в новите категории и целите ни за ESG.

Всички подобни изявления за бъдещето включват оценки и предположения, които са обект на рискове, несигурност и други фактори. Смята се, че очакванията, отразени в настоящото съобщение, са разумни, но те могат да бъдат повлияни от широк кръг променливи, които могат да доведат до това действителните резултати да се различават съществено от очакваните в момента. Преглед на причините, поради които действителните резултати и развития могат да се различават съществено от очакванията, оповестени или подразбиращи се в изявленията, насочени към бъдещето, може да бъде намерен, като се направи справка с информацията, съдържаща се в заглавията „Предупредително изявление“ и „Основни рискове на групата “ в Годишния отчет за 2021 г. и Формуляр 20-F на British American Tobacco p.l.c. (БАТ).

Допълнителна информация относно тези и други фактори може да бъде намерена в документите на БАТ, подадени до Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ („КЦКФБ“), включително в годишния отчет по формуляр 20-F и текущите отчети по формуляр 6-K, които могат да бъдат получени безплатно на уебсайта на КЦКФБ, http://www.sec.gov и в годишните отчети на БАТ, които могат да бъдат получени безплатно на уебсайта на БАТ www.bat.com.

Изминалите резултати не са показател за бъдещи резултати и лицата, които се нуждаят от съвет, трябва да се консултират с независим финансов съветник. Изявленията за бъдещето отразяват знанията и информацията, налични към датата на изготвяне на настоящото съобщение, и БАТ не поема задължение да актуализира или ревизира тези изявления за бъдещето, независимо дали в резултат на нова информация, бъдещи събития или по друг начин. Читателите се предупреждават да не се доверяват неоправдано на тези изявления, насочени към бъдещето.