frida.bg

Изискванията, стереотипите и какво (повече) не очаквам от мъжете?

Като „нормална“ жена винаги съм подхождала към връзките си и мъжете със списък с изисквания, които той трябва да изпълни. Няма нищо лошо да знаем какво искаме от другия. Но всъщност това е нож с две остриета.

Като всяка „нормална“ жена исках от мъжете, с които бях твърде много. Моят списък беше като торба бетон върху гърдите им. Те просто не можеха да дишат под тежестта им.

Като всяка „нормална“ жена се ръководех от това какво ТРЯБВА да прави един мъж или една жена и забравях, че като човешки същества сме много по-живи, интересни, уникални от някаква социално-обусловени матрици.

Като всяка „нормална“ жена смятам, че отношенията ми с другия са ми важни. Толкова важни, че съм готова да направя някои корекции в списъка си.

Далеч по-важно в случая е да бъда емоционално зряла, разбираща и състрадателна към другия, който също като мен се бори с моделите за мъжко и женско. Осъзнаванията не закъсняват. Например, има някои неща, които никога повече не бих изисквала от другия, защото съм голямо момиче. Кои са те?

„Да се държи като мъж“

Какво всъщност означава да се държи като мъж? Може би да отговаря на моята собствена представа за „мъжко“, която съм наследила от семейството си? Е, време е да оставя мъжа да проявява мъжествеността си така, както му харесва. Той има свободата да избира какво да прояви и кога да го прояви, нали?

„Да бъде силен“

Да бъде силен често означава да не проявява емоции, да не плаче, да бъде издръжлив като скала, т.е. да отговаря на стереотипа за лишения от емоции мъжкар. Вече знам какви емоционални щети причинява това на мъжете. Точно затова вече не изисквам от мъжа да е силен, а просто да бъде себе си.

„Да върши мъжка работа“

Разделянето на работата на мъжка и женска е един твърде скучен стереотип, към който повече не искам да се придържам. Мъжът може да има хубава творческа работа, която да върши със страст и отдаденост. Той може да готви, да чисти, да отглежда цветя и да рисува в свободното си време и в това няма нищо необичайно или странно.

„Да плаща сметките“

Ако той иска да плаща повечето сметки няма нищо лошо. Ако иска да плаща само своите – също. Време е, жените да разберат, че мъжът не е длъжен да плаща храната ни, удоволствията и живота ни. Отговорността за това е наша собствена. Ако той иска да се погрижи за нас, това е съвсем друг въпрос. Можем да приемем грижата и любовта му с топла усмивка и благодарност! Това е негов избор, но в никакъв случай – задължение към нас!