frida.bg

Предизвикват ли рак мобилните телефони?

От години в общественото пространство се носят недоказани твърдения, че излъчването от мобилните телефони причинява рак. Според псевдо науката това била една от основните причини на увеличаващите се случаи на заболели от рак. Тези хора обаче бъркат две неща. Първо – хората всъщност не боледуват от рак повече от преди. Ние оставяме с такова впечатление, защото за ракът се говори (с право) много с цел превенция. Освен това – при толкова голямо население е нормално да има милиони случаи на тази болест в световен  мащаб. И на трето място – в миналото хората са умирали от рак, но за разлика от днес, не във всеки случай са знаели каква е причината за смъртта, тъй като диагностицирането е било многократно по-трудно.

След като уточнихме това, да се върнем на телефоните. Тази седмица медицински изследователи категорично доказаха, че мобилните телефони не причиняват злокачествени заболявания. Това заявиха учени от Националната програма за токсикология в САЩ.

В продължение на 2 години те са извършвали многократни експерименти с мишки. Взимайки по-крехките от нас същества, учените са ги подложили на продължително облъчване, подобно на това, което излъчват модерните мобилни телефони. За да са сигурни обаче, изследователите увеличи облъчването, правейки го многократно по-силно. Резултатът бил ясен – нямало ясна връзка между енергията, излизаща от телефоните, и образуването на рак. Това облъчване нито причинявало такава болест, нито увеличавало вече съществуващи тумори.

Второ мнение

Това се потвърждава до голяма степен (но не съвсем) от още едно, подобно, проучване, направено от правителството на САЩ, но върху плъхове. Двете проучвания продължили общо 10 години и стрували 25 млн. долара, така че резултатите от тях могат да се смятат за валидни.

Във второто проучване обаче, след 2 години облъчване по 9 часа на ден, някои мъжки плъхове развили доброкачествени образование, както и имали повишен риск от сърдечни тумори. Това обаче било валидно само за мъжките, но не и за женските индивиди. Освен това случаите на заболявания били малко и не особено сериозни. Затова трудно учените можели да констатират, че облъчването от телефон влияе по някакъв сериозен начин на туморите. Според изследователите – дори да има някакъв риск, той бил минимален. Освен това – плъховете били подложени на много по-голяма радиация, а самите те са много по-малки от хората. Затова дори да има някакъв риск при тях, то трудно би могло да се каже, че такъв риск би имал и у хората.

Въпреки това учените си оставят вратичка и казват, че да се каже със 100% сигурност дали е възможно радио честотите, излъчвани то телефонния сигнал и мрежата, да причиняват рак, има нужда от още много изследвания. Те съветват да не държим телефона си близо до главата, когато спим, както и по възможност да говорим по-малко, а когато го правим – да е на слушалки. Това намалява значително облъчването от сигналите.