frida.bg

Магията на лечебните честоти

„Ако искате да разгадаете тайните на Вселената, мислете за енергия, честоти и вибрации.“ – Никола Тесла

Както музиката може да влияе на емоциите ни, така и различните звукови честоти могат да въздействат на цялостното ни психическо и здравословно състояние. Влиянието на звуковите честоти върху човешкото съзнание, дух и физическа кондиция са били познати още в древността и използвани за релаксация, връзка с отвъдното и повишаване на енергийните вибрации. Днес, позовавайки се на древната мъдрост и гениалниалното наследство на учени като Айнщайн и Тесла, алтернативната наука постепенно реабилитира идеята за наличие на музикална хармония във Вселената. Потвърждава се и ефектът от използване на терапевтични честоти в сфери като музиката, медицинската практика и психологията.

вселенски честоти

Вселената може да се разглежда като енергийна субстанция, която трепти и вибрира с определени честоти. От елементарните частици до планетите и галактиките – всичко се движи и поражда звуци с различни вибрации, които въздействат върху средата и помежду си.

Звукове и вибрации има навсякъде около нас. Някои от тях са лесни за улавяне, други са недоловими, но всички те се отразяват на заобикалящата среда и могат да въздействат лечебно, успокояващо, неутрално или като вид по-силно или слабо дразнение. Защото звукът е идеален преносител на енергия на фино ниво.

Според древните индийци Вселената е звук…

Индийската мъдрост ни учи, че първата форма на проявление на универсалното съзнание е тонът Нада, дал абсолютното начало на всичко. Йогите повтарят Ом като свещена мантра, символ на вселенските трептения и хармонията с Космоса.

Ом произлиза от Аум. Смята се, че произнесена по определен начин, сричката Аум може да обхване целия звуков вибрационен регистър. Доказано чрез апаратура e, че трите хармонизиращи звука, съдържащи се в Аум настройват и възстановяват организма на клетъчно ниво, хармонизирайки се с неговите вибрации.

Звукът Ом според индийците е първичен и Вселената се проявява чрез него. Всичко започва от и се разпада до Ом, подобно енергийната експлозия на Големия взрив, обясняващ с научни термини една от съвременните теории за Сътворението.

Историята на религиите разказва за не един пророк, получил просветление свише под акомпанимента на божествен звук с фина честота, неуловима за простото ухо. Такова свещено трептение споходило Исус в периода на отшелничеството му, озарило Шива по време а самадхи транс в хималайските пещери и било чуто от Моисей докато се сливал с Бог сред Синайските планини.

Идеята за вибрационната същност на Вселената можем да свържем научно с теорията на относителността на Айнщайн, според която материята и енергията са проявления на една и съща вибрационна субстанция, която е първата и основна съставка на всеобщото цяло.

В ритуалите на древността са били използвани музикални тонове с позитивно въздействие върху тялото и душата.

Тези тонове се приемали като инструмент за връзка, единство и хармония с божественото начало.

Различни религиозни и холистични практики като шаманството, йогата, медитацията и Григорианското песнопение използват музика, наситена с такива специални тонове. Звукът се използвал за насочено въздействие върху човешките душа и тяло. В музиката, съпровождаща ритуалите се вграждали честоти, смятани за ефективни стимулатори на енергия в тялото и модификатори на съзнанието в положителна посока.

Съществуват множество музикални инструменти с подобно специално звучене, отразяващо хармонията в Космоса. Те имат силата да повдигат вибрациите ни и да ни балансират в единство със себе си и света около нас. Такива инструменти са гонга и тибетските купи.

Магията на мантрите

Мантрите са звуци със специфични честоти, които въздействат положително на всички нива на тялото и съзнанието, хармонизирайки ги. Смята се, че звукът им освобождава съзнанието и го доближава до божественото. Те могат да доведат до състояния на дълбока медитация и доближаване до трансцеденталното съзнание, и едновремено с това представляват звуково проявление на подобни състояния.

Според индийците манртата Ом е звук, който е в основата на космическото сътворение и той е всичко, което ще остане, когато вселената изчезне. Тя символизира четирите състояния на съзнанието – съзнателно, подсъзнателно, несъзнавано и свръхсъзнание.

Християнството и юдейството също имат подобна мантра. Тя се нарича Амин или Амен и олицетворява Словото като първопричина на света. Буквално „амин“ означава „нека бъде“.

Мантрата Амин олицетворява вярата в Бога и е звуково утвърждение на това, че Бог ще чуе и изпълни молитвата ни. Думата произлиза от иврит и се свързва с думите за „истина“ и „взаимосвързаност“.

Звуковата хармония на Вселената

Повечето духовни учения биха се съгласили с идеята за наличие на вселенска музикална хармония.

Науката също не остава безразлична към звуковата хармония в Космоса.

През 1978г. швейцарският учен Ханс Кусто изследва и формулира т.нар. Закон за октавите. С негова помощ той създава музикален макет на Слънчевата система, основавайки се на математически, музикални и астрономически формули.

Ханс Кусто е представител на абстрактно мислещите в науката, които позволяват на алтернативното мислене да се слее с конвенционалното. Той се заема с изчисление на космически правила, с помощта на които човек би могъл да влезе в космическо единство с Вселената.

Според него човекът е в хармонична връзка с планетите и Космоса, и тази хармония може да бъде изразена и възпроизведена звуково. Чрез изведеният от него Закон за октавите, Кусто транспонира математически звуците на Слънчевата система в рамките на човешкия звуков спектър.

Целта е синхронизация на човешкото тяло с тоновете на планетарните тела.

Подобна тема за музикална синхронизация между човекът и Космоса вдъхновява много съвременни музиканти, предимно от електронния жанр и транс сцената. Те работят с програми за синтезатори, базирани на теорията на планетарните тонове. Първият лейбъл за космически синхронизирана музиката е немски и се казва Planetware Records.

Солфежната скала на звуковите честоти

Обратно към историята, Солфежната скала представлява формализирана гама от тонове с положителни вибрации, създадена около 10в. сл. Хр. Някога тя е била използвана в Григорианското песнопение и хоровото пеене в Бенедиктински стил за връзка с Всевишния, за успокояване на съзнанието и внасяне на ведрост и радост в душата.

За честотите от Солфежната скала се смята, че са в състояние да повишават позитивната  енергия на хора и обекти, които попадат в техния диапазон, както и да поддържат баланса в човешкото тяло. Ето кои са те:

936Hz – свързва се с трептенията на ултимативния вселенски Дух и помага на душата да се свърже с него.

852 Hz – връща ни към духовната цел, помага да развием интуицията си и да прогледнем истината

741 Hz – пречиства енергията, премахва стари разбирания и помага при разрешаване на проблеми и взимане на решения

528 Hz – възстановява ДНК, преобразува енергията, привлича любовта и върши чудеса

417 Hz – помага в сложни ситуации и при адаптация към промени, отваря пътя ни напред

396 Hz – помага ни да се справим с чувството на вина и страх, дава сили за постигане на целите и преобразува скъбта в радост

Днес Солфежната скала се прилага ефективно в различни алтернативни лечебни практики и компютърни програми за поведенческа зукова терапия.

Оздравителният ефект на мъркането

Когато говорим за лечебни вибрации и тонове няма как да не споменем котешкото мъркане! То се явява като една от най-достъпните в ежедневието звукови терапии, стига за целта да разполагате с добре предразположена котка.

Котешкото мъркане е с диапазон между 27 и 44 Hz и въздействието му е терапевтично.  Мъркането укрепва костите, засилва растежа и зарастването на рани, подпомага производството на серотонин или т.н. хормон на щастието, който успешно и бързо преборва стрес и депресия.

Освен когато изпитват удоволствие, котките мъркат за самовъзстановяване и самолечение. Чрез вибрациите на мъркането котките работят на клетъчно ниво и могат да ускоряват регенарацията на собствените си тъкани.

котешки честоти

Мислите също имат трептение

Мислите са психична енергия, която трепрти с различни честоти. Те също могат да въздействат положително или отрицателно върху средата в диапазона, обхванат от енергията им.

Помислете върху това и си представете нещо хубаво като опит да се слеете с тоновете на Вселената и за малко релакс. Ако имате котка,  добавете малко от нейните мъркащи вибрации. Ако не, просто си изпейте: Оммм