frida.bg

Буквите, имената и тяхната магична сила

През месец май много се говори за буквите, азбуката и писмеността. Тяхната необикновена и тайнствена сила омайва хората още от зората на човешката цивилизация.

Магичната сила на писмените знаци

От четвъртото хилядолетие преди новата ера до наши дни месопотамските и египетски писмени символи завладяват умовете и рисуват във въображението мистични истории за своето небесно потекло – божествено, извънземно или и двете.

Митове за произхода на света от различни краища на Земята разказват как Създателят въвел ред в първичния Хаос или изваял Вселената от Нищото с помощта на специални символи, букви и цифри.

буквите

За северноевропейските народи руните имат силни магически способности и са връзка между видимия и невидимия свят. Те предават на хората волята на божествените, предсказват бъдещето, разгадават поличби и дори могат да съживяват мъртвите!

Според източните народи калиграфията има дълбока духовна и философска природа, съдържа душата на този, който я изписва и е много по-важно да бъде почувствана, отколкото прочетена. Тя има и лековита сила, и независимо дали я пишете или просто съзерцавате може дори да удължи живота ви!

Като се заобиколите с калиграфия, създавате спокойна и хармонична атмосфера, специално пространство без грижи, в което сте защитени от стреса на модерния свят. Тя е портал към едно въображаемо измерение на мира и спокойствието, изпълнено с мечтите и страстта на самата Вселена.

буквите

Първичната роля на писмената е да изписват имена – на хора, други естествени или свръхестествени същества, места и абстрактни понятия. Това е и един от начините, по които Вселената говори на хората за самите тях, за техните способности и предначертания.

Когато се родим, всеки от нас получава име – име толкова уникално и целенасочено, че всяка буква в него има определени вибрации и енергии, които корелират със знаците и планетите на зодиака.

Магичната сила на името

Според теорията на акрофонологията буквите притежават сила и ако знаем с какво се асоциират могат да отключат тайните, скрити в името: кои сме ние, защо сме тук, къде отиваме и как можем да стигнем там. Тя казва, че всяко име има специални вибрационни качества и е свързано с положението на планетите по време на раждането.

Според нея повтарящите се взаимовръзки между астрологичните фактори и буквите в имената дават на всеки силата да се лекува сам и да открие истинския си потенциал. Акрофонологията дори твърди, че чрез опознаване на буквите в името си можем да станем по-успешни и да живеем по-щастливо!

Нумерологията също смята, че бъдещето може да бъде определяно по числовите съответствия на отделните букви от името.

буквите

Древните народи, които имат силна връзка с природата, също са наясно с особената сила на името. Египтяните свързват името с душата, характера и съдбата на човека.

Според американските индианци, за да отразява правилно идентичността на човека, името се променя няколко пъти през живота. При раждането децата получават описателни имена, които може да се сменят няколко пъти през живота според индивидуалните житейски преживявания и постижения.

Новото име се е дава от обществото, но само след като е заслужено и отразява промените в човешката личност. Според индианците всеки трябва да се развие и да дорасне до своето ново име и тази традиция ги вдъхновява да не спират да се променят, независимо от възрастта си.

Освен името, използвано в обществото обаче те имат и тайно, свещено име, което само човекът и шаманът на общността знаят. Причината истинското име да се пази в тайна е особената сила, която се крие в него и властта над притежателя му, която то дава на всеки, който го научи.

Духовни имена, които са връзката на човека с истинското му естество

има и в еврейската, и в християнската култура. Библейската традиция смята, че личните имена представят същността на човека и неговия произход.

За славяните и прабългарите името представлява словесно заклинание. Като се повтаря, то придобива магическа сила, защото е връзка с предците, с душата на рода, с ценностите и морала на небесните покровители. На новородените са се давали магически жизнезащитни имена, които да надхитрят и заблудят злите сили, духове и демони.

Учителят Дънов също говори много за буквите, тяхната форма и звук. Според него техните трептения и стойности участват трайно в името на всеки човек. Той казва, че е добре името да бъде с повече срички, защото многото букви носят повече и по-различни вибрации и обогатяват по този начин личността.

Буквите в името определят дали човек е предразположен към хармония, носене на отговорност, космически стремежи и разбирателство, дали има склонност към умствен труд и анализ или пък е лесно доверчив или повърхностен.

Според Дънов всяка буква има числена стойност и сборът на всички букви в едно име определя същността на човека, който го носи. Сборът от гласните изразява външните прояви, нуждите и стремежите на душата, активността. Сборът от съгласните изразява скритата, непроявена същина на човека. Нечетните числа имат отношение към вътрешната природа на личността, артистичността и вдъхновението. Четните числа са свързани с външната проява, формата, приложението и делото.

Името на човека не може да бъде фатално, но същевременно има голямо значение за живота му. Има много хора, които по необясним начин не харесват името си, но не бива да се отчайват. Степента на духовно и интелектуално развитие може да смекчи неблагоприятните влияния на буквите в името. Ако нещата в живота не се случват както искате, една промяна на името може да донесе нов късмет и успех.

Изписването и изговарянето на името е магически акт, който може да има положително или отрицателно влияние върху човека. Затова завършваме с традиционното българско пожелание – нека само с добро се споменава името ти!

Източник: Masha & The Magick