frida.bg

Защо всъщност мъжете се „плашат“ от успешните жени?

Макар мъжете да говорят колко много искат да имат успешна, независима и самодостатъчна жена до себе си, това всъщност не е до край вярно. Да, това не съвсем достоверно желание има общо с доминиращата съвременна концепция за “силната жена на деня”. Освен това със силна жена не трябва да носят отговорности в бонус, нали? Да, мъжете са уморени да носят тежестта а света, но в същото време – не могат да се примирят с това да не го правят.

Какво се случва на практика?

Е, това в психологическите теории се нарича “вътрешен конфликт”. Безспорно мъжете искат жената до тях да е умна, успешна и независима. Те дори ще я мотивират да бъде такава – да учи, да се развива, да бъде самодостатъчна. Но какво се случва след това? Какво ще стане, когато жената наистина стане такава, каквато те искат да бъде /защото жената наистина може да се променя!/? Е, тогава те ще си намерят друга жена, която да има нужда от тяхната помощ, за да се развива. Каква ирония, нали?

Истината е, че мъжете имат нужда да бъдат нужни. Затова те ще изберат по-слабата жена – тази, която има нужда от тях – защото ака ще се чувстват на върха на себ си. Те наистина ще носят света й, ще я подтикват да се развива, да бъде щастлива, да бъде добре. И ще се гордеят от себе си! Поне до момента, в който тя наистина стане силна, тогава може би ще се почувстат отново ненужни.

Решението: имайте нужда от мъжете си!

От друга страна, успешните жени сами по себе си имат високи изисквания към мъжете, а това както видяхме, ги удря по слабото място – самооценката. Могат ли да бъдат с жена, която е по-успяла от тях? Практиката показва, че отговорът е по-скоро отрицателен. Мъжете имат нужда да се чувстват по-силните и можещите, т.е. такива, които ще могат да се грижат за жената и семейството. Те по-скоро биха прекратили взаимоотношенията дори и да имат чувства към жената, отколкото да живеят със съмнение в собствената си мъжественост. Е, поне докато не се установят по-добре в своя живот и кариера.

Решението: имайте нужда от мъжете! Само така ще отворите място за тях в живота си. Ако се правите на самодостатъчни, наистина ще бъдете само-доста-тъчни. Истината е, е ние искаме да споделяме отговорностите с мъжете. Тежестта на света е непосилна за нас. Твърде крехки същества сме за това. Нека си позолим да бъдем силни, но нежни, приласкаващи и най-вече – да позволим на мъжете си да носят света на раменете си, защото наистина го могат!