frida.bg

Арт-терапията и защо изкуството може да лекува

С какво арт-терапията е толкова уникална и наистина ли изкуството може да лекува? Нека се върнем за миг назад във времето и да си спомним за древна Гърция, и по-точно за богът на лечителските практики – бог Аполон. Той е познат като богът на музиката, поезията и изящните изкуства.

Древните гърци не са деляли изкуството от лечението, за тях те били едно неделимо цяло, а лечението безспорно е бил един творчески процес. Днес обаче, сме разделили Аполон, както и изкуството и лечението на две. Медицината от една страна и „шантавото“ изкуство – от друга.

Арт-терапията се опитва отново да съедини неразделимото и да върне целостността и хармонията в човешката душа. А това се случва чрез себепознанието, защото от древните гърци знаем важността на репликата „Познай себе си!“, а експресивните практики ни дават белия лист, върху който да извадим парченца от нас самите и да се видим!

Арт терапията дава х(арт)мония за всеки от нас

Изразявайки себе си, независимо дали чрез рисуване, правене на колаж, създаване на книга със спомени, танц или нещо друго, ние се свързваме със собстеното си Аз по един нов и уникален начин. Изваждаме навън всички потиснати емоции и чувства, за които не можем да намерим думи. И преразказваме историята си чрез цветове, форми и движения, които не са съществували преди да ги измислим.

Освен това, арт терапията в група ни носи себепознание и чисто свързване с другите. Позволявайки си да бъдем напълно себе си в една приемаща среда ние лекуваме отношенията си с хората като цяло и се отваряме за света, креативността и спонтанноста в живота си по един нов начин. Арт-терапията, в този смисъл, работи и за изграждане на социални умения като ни помага да преодолеем срамежливостта, притеснението и тревожнсотта в социалните ситуации.

Цветовете върху платното отразяват чувствата на душата ни. Всяко движение е жест, изразяващ намерение, звук, емоция. Изкуството във всяка негова форма свързва вътрешния ни свят с външния. То достига до несъзнаваните дълбините на съществото ни, за да превърнем тъмнината в светлина, а цветовете в познание за себе си! Именно за това изкуството е толкова полезно, магично и лечебно!