frida.bg

10 неща, които трябва да знаете за синдрома ADHD

Все по-често започва да се говори за синдрома хиперактивност с дефицит на вниманието или ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder). Много често хиперактивните деца се квалифицират като „лоши“, „непослушни“, „мързеливи“, „буйни“ и остават недиагностицирани.

ADHD синдромът е много по-разпространен, отколкото се смята. Затова е изключително важно да познаваме симптоматиката, която ще ни ориентира кога „лошото поведение“ е знак да заведем детето ни при специалист.

 10 неща, които трябва да знаем за синдрома ADHD

Tanisha's First Shoot

1. Още Хипократ описва състояние, което до голяма степен прилича на ADHD. Той прави описание на пациенти, които имат „ускорена реакция на сетивни възприятия, но същевременно нямащи постоянство, тъй като душата им минава бързо в друга емоция“. Хипократ отдава това на „надмощие на огъня над водата“.

2.По официални данни той да засяга 3-4% от децата в ранна училищна възраст, но понякога симптомите се появяват много по-рано. Едни от основните симптоми на синдрома са силно изразена импулсивност, хиперактивност и неспособност за самоконтрол и концентрация.

3. Проявява два пъти по-често при момчетата, отколкото при момичетата. Дори да сме свикнали да възприемаме, че по-буйното поведение е обичайно за момчетата в детска възраст, това може да е знак за синдрома хиперактивност с дефицит на вниманието.

Little boy making a funny face

Симптоми

4. Ранните симптоми на деца под 6 годишна възраст включват свръхчувствителност към стимули, непоносимост към шум, светлина, температурни промени, повишена активност при прохождане, лош и нерегулиран сън, раздразнителност и прекомерна импулсивност.

5. Смята се, че ADHD има наследствена етиология и неврологични механизми, които се свързват със забабавяне вразвитието на челния дял (lobus frontalis) и слепоочния дял (lobus temporalis) на крайния мозък, както и ускорено развитие на моторния кортекс, което напълно съвпада с оснивните симптоми – хиперактивност и дефицит на вниманието.

6. Симптомите стават най-явни в училищна възраст, когато започват да се наблюдават първите неуспехи, които не са резултат от нисък интелект на детето, а от невъзможността да работи концентрирано.

7. Най-общо симптомите включват липса на концентрация и внимание, кинестетична хиперактивност, липса на самоконтрол и прекомерна импулсивност.

boy victim with electricity

8. Вторичните симптоми включват на свой ред трудно запаметяване, поради липса на внимание. Липса на регулиране на емоциите, поради явната импулсивност и лиспа на самоконтрол, което води до проблеми с комуникацията, разбирането и трудни взаимоотношения със семейството и връстниците. Не на последно място, липсата на самочувствие и постоянно усещане за провал.

9.  ADHD всъщност е хронично заболяване, а между 10% и 60% от засегнатите деца продължават да проявяват симптомите и като възрастни

Tanisha's First Shoot

10. Правилното навременно диагностициране и ефективно лечение ще позволи на вашето дете да бъде щастливо и да разгърне своя потенциал  училище и в живота. И обратното, недиагностицираното и нелекувано състояние може да доведе до ниска адаптивност към социалната среда, проблемни взаимоотношения, нисък успех в училище и рисково поведение.