frida.bg

16 любопитни факта за огъня, които може би не знаехте

Думата „огън“ е от западногермански произход; тя е свързана с холандската vuur и немската ‘feuer’.

Ето още 16 факта, които може би не сте знаели за огъня:

1. Огънят е химическа реакция, която освобождава светлина и топлина;

2. Пламъкът няма сянка.

3. Пожарите изискват гориво, кислород и топлина, за да горят;

4. Огънят е събитие или явление, не е предмет. Това е процес, при който веществата се комбинират химически с кислорода от въздуха и обикновено излъчват ярка светлина, топлина и дим.

5. При стабилни нива на гориво, топлина и кислород, типичният домашен пожар ще се удвоява всяка минута.

6. Земята е единствената известна планета до момента, където може да гори огън. Навсякъде другаде няма достатъчно кислород.

7. Доставянето на кислород влияе върху цвета на пламъка. Огънят с ниско съдържание на кислород съдържа много неизгорели частици гориво и излъчва жълта светлина, а огънят с високо съдържание на кислород гори в синьо;

8. Пожарите могат да бъдат погасени по 3 различни начина:

Чрез премахване на източника на гориво чрез изчерпване или отнемане;

Чрез премахване на кислорода чрез задушаване на огъня;

Чрез поглъщане на топлината чрез охлаждане с вода.

9. Спонтанното запалване е нещо реално. Някои източници на гориво могат да генерират собствена топлина – чрез гниене, например. Купи сено, купчини компост и дори купища стари вестници и списания също могат да избухнат в пламъци;

10. По време на горски пожари дърветата могат да експлодират, ако водата дълбоко в дървото бързо се превърне в пара;

11. Никой не знае кой е изобретил пожарния хидрант, защото патентът му е унищожен при пожар през 1836 г.;

12. Памукът ще се запали, ако върху него се нанесе супер лепило;

13. Можете да запалите огън с помощта на лед;

14. Горските пожари се движат по-бързо нагоре, отколкото надолу. Колкото по-стръмен е склонът, толкова по-бързо се разпространява огънят;

15. След като започне горски пожар, той може да се разпространи със скорост до 25 км/ч, поглъщайки всичко по пътя си;

16. Навремето, когато конете са теглили пожарни коли, пожарните станции са били оборудвани със спирални стълби, така че конете да не се опитват да се изкачат по стълбите в жилищните помещения. Все още може да намерите някои станции с тези стълби.