frida.bg
Таро Магическа психология

Магическа психология с Таро

Древното гадателско изкуство и философия, чието продължение се явяват картите Таро, става все по-популярно, и в това няма нищо случайно. В съвременния свят, пробуждащ се за идеята за всеобща взаимовръзка и свързаност, гаданията с карти добиват нов смисъл и стават мощен инструмент за изцеление на Душата. Така се ражда магическата психология, чиито инструмент са картите Таро, Ленорман, Кипер, Сибила и прочее гадателски системи.

В днешния свят на свръх-информация и усещане за непосилна динамика в ежедневието, езотериката идва на помощ, разкривайки нови дълбини в посока навътре – към скритите кътчета на Душата и в посока навън – към тайните на Вселената. Различните системи за гадание и изцеление с карти са неделима част от тази духовна матрица. Те постигат полагащото им се разпространение днес, благодарение на тясната им връзка със света на духовните практики, енергията, мета- и квантовата физика, и не на последно място – комуникацията от разстояние.

спиритуализъм

Днес изживяваме Ренесанс във всички области на скритото познание.

Наред с древни науки като Астрология, Нумерология, Йога и целият набор от познатите ни езотерични практики, системите за гадание с карти днес придобиват нов нюанс, разцвет и смисъл. Те стават желан инструмент в опита ни да осмислим битието, да разширим своето съзнание и да изцелим подсъзнанието си.

От край време, освен за предсказание на бъдещето и влизане във връзка с подсъзнанието на хора и същности, картите Таро се използват като сериозен инструмент за анализ, терапия и себепознание. Основание за тяхната надеждност са атлантсаката мъдрост, древноегипетското познание, алхимията, окултизма, масонството и Кабала, от където се смята, че картите Таро черпят съдържание.

Цялата тази плеяда езотерична мъдрост, вплела символиката си в картинния свят на картите, в комбинация с редица постижения на съвременната психология и квантовата физика, ни дават право днес да използваме Таро не само като универсален източник на човешка мъдрост, но и като метод за магическа терапия.

Таро и Феноменът синхроничност

Швейцарският психолог Карл Гюстав Юнг е първият учен, който официално свързва полето на окултния опит с това на аналитичната психология.

В резултат на своите изследвания в областта на архетипите и колективното подсъзнание, Юнг въвежда в психологията термина синхроничност, с който обяснява научно защо повтаряемостта на необичайни, но значими събития не могат да бъдат приписани на случайността и причинно-следствените връзки.

Синхроничността според Юнг е нещо като проява на ясновидство, но под формата на даденост, заложена в самия етър на реалността, от който всеки би могъл да черпи. В своя лекция, Юнг свърза термина синхроничност с картите, давайки научно обяснение на връзката между колективната памет и символиката в Таро:

“ Това е набор от карти за игра, които първоначално са били използвани от циганите. Съществува испански екземпляр, който е създаден през петнадесети век. Тези карти произхождат от колода,  изпълнена в червено и черно, символизиращи противоположностите, а разделянето им на четири бои – пики, спатии, купи, каро, принадлежи към система за индивидуален символизъм. Това са психологически образи и символи, с които човек играе, както несъзнаваното играе със съдържанието си. Картите се комбинират по определени начини и в различните комбинации съответстват на игровото развитие на събитията в историята на човечеството.

Оригиналните карти Таро се състоят от базови карти и дворцови карти, плюс двадесет и една карти, които символизират първообрази на архетипични ситуации. Например символът на Слънцето или символът на Човека, обесен за краката, или Кулата, ударена от светкавици, или Колелото на късмета и т.н. Това са архетипни идеи с диференцирана природа, които се смесват с обикновените съставки в потока на несъзнаваното и поради това са приложими към един интуитивен метод, който има за цел да разбере потока на живота, вероятно дори да предскаже бъдещи събития, които се установяват чрез тълкуване условията на настоящия момент. Този начин на работа е аналогичен на Идзин , китайският начин на гадаене, който позволява прочит на настоящото състояние.

Виждате ли, човекът винаги е имал необходимостта от намиране на достъп до смисъла на настоящи и бъдещи условия чрез несъзнаваното, защото между индивидуалното състояние и състоянието на колективното несъзнавано винаги има кореспонденция и подобие.“

Юнг обяснява прозренията посредством Таро като резултат от взаимовръзката между съзнателния интелект, колективното подсъзнание и информационното енергийно поле на „абсолютното знание“. Той използва древната им мъдрост не само в своята терапевтична и изследователска практика, но и като свой личен помощник.

Юнг

Обща снимка през 1909 на фона на Университета Кларк. Предна редица: Зигмунд Фройд, Грандвил Стенли Хол, Юнг. Задна редица: Ейбрахам Брил, Ърнест Джоунс, Шандор Ференци, Wikipedia 

На идеята за съществуване на колективно съзнание, на „интелигентен свръх-разум“ и универсална сила, залагат редица учени и философи от различни сфери на съвременното познание.

Аналитичната психология, квантовата физика и механика, научната фантастика, както и много други направления на прогресивната мисъл, вече десетилетия наред прокарват идеи, които звучат революционно, подобно идеята, че с помощта на посредници като картите, можем да уловим и анализираме общия енергиен поток в полза на самопознанието, на самокорекцията, на вътрешния ни баланс и изцеление.

Десетилетия след появата на аналитичната психология, гениалният британски физик и космолог Стивън Хокинг също излиза със становище по въпроса за „свръх-разума“, като твърди че Вселената е сътворение на феномен, който той нарича „Божествен фактор“.

Хокинг отрича да има отговори на всички въпроси, но застава твърдо зад становището, че модерната наука трябва да преобърне разбирането си за Вселената и човекът, такива, каквито ги описва и изучава до днес. Той приема за факт наличието на висш разум и съзнание, които съществуват извън хората и представляват форма, по-близка до научната фантастика, отколкото до научната традиция. Хокинг твърдо застава зад идеята че Божественият фактор представлява „форма на интелигентен разум“, който има малко общо с познатите универсални закони на физиката.

Осмислена през призмата на научния опит, мъдростта на Таро може да се приема на теория като визузлизация на нашия исторически, духовен съзнателен и безсъзнателен колективен опит.

Колкото до практиката, терапевтичната сила на гаданието посредством карти можете да усетите единствено като се потопите в света на Таро – свят, в който правим връзка с древната символика и архетипи на човечеството, с интуицията, и с дълбоките води на подсъзнанието.

Източник: Masha&TheMagic