frida.bg

Защо някои хора са по-мотивирани и самодисциплирани от други?

Повечето от нас се опитват да възпитат целенасоченост, самоконтрол, дисциплина, воля и продуктивност в ежедневния си ритъм. Но защо някои се справят по-добре от други?

Човек с висок самоконтрол ли сте?

Хората с добър самоконтрол са по-склонни да планират, организират, споделят внимание към детайлите, чувство за отговорност и  висок праг на търпение. Следването на норми е нещо, което приемат за естествен елемент от живота. Според петфакторния модел за личността тази група от характеристики може да се определи като добросъвестност.

Тя се разпознава при малки деца с по-добра способност за потискане на импулсите, емоционална саморегулация и способност за изпълнение на задачи, изискващи висока степен на самоконтрол. Съвестността се асоциира с академични постижения, по-добро здраве в зряла възраст, стабилни отношения с хората и професионални успехи.

Но твърде екстремните проявления на гореизброените качества могат да навредят на нормалното функциониране на индивида. Високите нива на перфекционизъм може да доведат до компулсивно, осъждащо и твърде самокритично поведение.

Другата крайност

Хората от другата страна на монетата се отличават с релативно ниска способност за самоконтрол. Въпреки това, те са по-адаптивни, креативни и спонтанни, при тях се наблюдават ниски нива на стрес и тревожност. Разбира се, ние сме сложна комбинация от характеристики, така че не всичко може да се отнесе до конкретния индивид – например, някои хора с нисък самоконтрол всъщност са доста тревожни в ежедневието си.

Добросъвестността зависи от задържането на вниманието и нивата на допамин

Когнитивният капацитет, който лежи в основата на т.нар. добросъвестност вероятно зависи от способността за задържане на вниманието за по-голям период от време. Знаем, че невротрансмитерът допамин играе ключова роля за продължителността на вниманието и мотивацията ни.

Еволюционна перспектива 

На какво се дължи многообразието от личностни черти? В средата, в която нашият вид е еволюирал през по-голямата част от историята, по-продължителното задържане на вниманието е имало статута на предимство при едни обстоятелства, а по-краткото – при други. Необходимостта от хора, които обръщат внимание на детайлите, (като анализ на следи от копита при преследване на плячка) е била не по-малка от тази да се обхване цялата картина и да се вземе бързо решение. Промяната в средата изисква промяна в подхода. Съответно несходните способности увеличават шансовете за оцеляване на популацията.

Съвременното общество

Модерното общество се отличава със структурност, която се харесва на хората с по-висок самоконтрол. Това е и една от причините личностите с ниски нива на самодисциплина да изпитват безпокойство или чувство за малоценност. Мотивацията на хората за промяна в обществените или институционални норми, за формирането на субкултури и вариациите в убежденията им могат да бъдат повлияни от характерните за тях способности.