frida.bg
съзависимост

Код „съзависимост“: как да разпознаем емоционалната зависимост?

Какво представляват отношенията на съзависимост и как да разпознаем, че сме емоционално зависими от другите? Можем да разпознаем това много лесно. Съзависимите отношения са едностранни. В тях единият дава, а другият взема. Точно каквито са отношенията между една майка и  малкото й дете.

Колкото детето е зависимо да взима, толкова и майката е зависима да дава. Говорим за съзависими отношения обаче когато тази все още незряла връзка започне да се разиграва и на сцената на отношенията ни като възрастни.

Единият партньор се изтощава и има чувството, че носи цялата тежест на отношенията на плещите си, а другият е вечно недоволен – точно като малкото дете, което винаги иска нещо.

Съзависимите отношения можем да разпознаем по това, че в основата им стои не любовта и щастието, а нуждата. Единият или и двамата партньори разчитат на другия по различни причини и това е причината да стоят във връзка. Всъщност те са неудовлетворени от връзката, защото усещат, че тя не се основава на истински чувства, а на необходимост.

Трябва да знаем, че съзависимостта не винаги е към романтичния партньор. Понякога това са отношения със собствените ни деца, родители, колеги, приятели или дори нашия работодател.

Какво причинява склонността ни към съзависими отношения?

Много хора ще открият корените на съзависимостта в детството си. Често хората, склонни към съзависими отношения са научили този модел от родителите си и са го приели като нормален.

Например, деца на болни, зависими и емоционално дистанцирани родители често стават свръхгрижовни и зависими към това да помагат, защото това е единственият модел, който познават да бъдат в отношения.

Всъщност в основата на това стои дълбока емоционална травма, свързана с отхвърляне, пренебрегване на нуждите на детето, липса на грижа и изоставяне.

Как да разпознаем зависимото поведение?
Трудно вземате решения

Когато имаме модел на съзависимост взимането на самостоятелни решения е предизвикателна задача. Защо? Просто не се доверяваме на своите преценки и винаги искаме съвет и помощ от някой друг. Най-често от хората, към които сме емоционално зависими.

Трудно говорите за чувствата си

Едно от важните неща, които трябва да знаем за зависимото поведение е, че то е изцяло насочено към чувствата и емоциите на другите. Тъй като другите са твърде непредвидими, зависимият човек е твърде зает да се фокусира върху разпознаване на заплаха в емоционалното състояние на другите и изпитва трудност да говори за собствените си емоции и чувства.

Търсите одобрението на другите

Търсенето на одобрение и похвала е нещо много характерно за зависимото поведение. Това се дължи на слабата самооценка и липсата на доверие в себе си.

Липсва ви доверие в себе си

Доверие липсва не само по отношение на себе си, но и по отношение на другите. Става въпрос за едно състояние на вътрешно напрежение и несигурност. Другите не са сигурни обекти, затова трябва да се наблюдават, контролират, манипулират. Това често се случва въз основа на вменяване на нужда – „ако те накарам да се нуждаеш от мен, то ти няма да ме изоставиш“.

Поемате отговорност за действията на другите

Много често зависимите хора трудно поставят граници, не могат да казват „не“ на неща, които не са здравословни и полезни за тях и също така поемат отговорност за лошото поведение и постъпки на другите. Например, това поведение е в основата на връзките с насилие, т.е. жертвите на насилие често се чувстват отговорни за насилието, оказвано им от човека, към който са емоционално зависими.

Финансова зависимост

Често емоционалната зависимост не е достатъчна, а към нея се прикрепва и финансовата и социалната зависимост. Това оплита възлите в отношенията още по-здраво и изходът от този омагьосан кръг изглежда още по-невъзможен.

Празнота и липса на любов

Ако сте в отношения с някого, но чувствате, че у вас липсва истинско чувство на привързаност и любов, но въпреки това оставате в тези отношения, то вероятно сте под една или друга форма емоционално зависими.

Страх от изоставяне

Страхът от изоставяне тук е много силен и може да се каже, че е в основата на всички останали признаци, които се явяват стратегии за справяне с тревожността.

В следваща статия ще разгледаме какви стъпки да предприемем, за да се освободим от емоционалната зависимост. Можете да направите това бързо и ефективно като потърсите консултация с психолог или психотерапевт.