frida.bg
женско и мъжко начало

Баланс между мъжкото и женското начало

Стремежът към постигане на цялост, в която успешно съжителстват и взаимно се допълват женската и мъжката енергия ни е вътрешно заложен. Цялостта, която се постига между мъжката и женската енергии ни е необходима, за да се чувстваме емоционално удовлетворени и пълноценни физически. Този баланс се материализира външно чрез формирането на устойчиви и здравословни партньорства. Но за да постигнем подобна хармонична външна цялост, винаги трябва да търсим центъра първо вътре в себе си.

Енергията на Вселената се стреми към изравняване на полюсите и съединението им в единно цяло. Подобно е сливането между мъжкото и женското начало, който символизира акта на сътворението.

Ако приемем, че Бог е идеалната и съвършена цялост от плюсове и минуси, то всички противоположности, за които можете да се сетите ще присъстват в него едновременно. Такова съвършено цяло е наполовина тъмно – наполовина светло, наполовина положително – наполовина отрицателно, наполовина даващо – наполовина приемащо, наполовина женско – наполовина мъжко… Крайностите се съчетават чрез привличане и балансиране, отвън-навътре и отвътре-навън.

В съвършеното цяло има място за всичко и с всяка следваща двойка противоположности то се разгръща и усъвършенства.

Всички сме участници в този вечен водовъртеж на енергийно допълване, балансиране и разгръщане. Всеки един от нас се стреми към хармония чрез съвместяване на противоположностите. Независимо дали сме родени мъже или жени, с повече мъжка или с повече женска енергия в себе си,  всички търсим баланс между тези два полюса, за да се чувстваме добре.

мъжко и женско начало

Една от най-важните двойки противоположности, които съвместяваме в себе си и проектираме в света отвън, е двойката женска + мъжка енергетика.

Независимо от физическия пол, във всеки от нас живее както женска, така и мъжка стихия. Това само по себе си нямаше да прави живота ни труден, ако поддържахме тези полюсни енергии в правилно съотношение и в състояние на взаимно допълване. Но често не ни се получава и това води до психологически и емоционални трусове.

При дисбаланс на мъжката или женската енергия във вътрешен план, имаме трусове и на външно ниво. Вътрешният дисбаланс се проектира външно под формата на проблемни връзки и партньорства.

мъжко и женско начало

Мъжката енергия в нас ни поддържа активни, волеви и борбени.

Тя носи твърдост, аналитично мислене, духовност, индивидуализъм и внимание към детайла, поглед в целта и ангажираност към бъдещето.

Ако са преекспонирани или подтиснати, всички тези качества се превръщат от добродетел в крайност. Негативната страна на мъжката енергия е крайност, която свързваме с прекаленото желание за власт и контрол, с агресията, със силното съпротивление, с егоизма и безсърдечието.

мъжко и женско начало

Женската енергия в положителното си проявление е нежна съзидателна сила.

Тя ни прави приемащи, грижовни, омиротворени и интуитивни. Но както в случая с небалансираната мъжка енергия, женската енергетика също може да се превърне в негативна крайност.

В негативното си проявление, женската енергия ни прави слаби, беззащитни същества, носи ни чувство, че сме жертви, поддържа в нас депресивни състояния, пасивност и безплодност. Нейни негативни прояви също могат да бъдат лицемерието, мрънкането, мързела и прекаленото драматизиране.

Ако понякога усещате подобна енергия в себе си, обърнете си внимание и вземете мерки преди вътрешния ви дисбаланс да е започнал да се проявява отвън, привличайки съответната противоположност. И обърнете нещата като превърнете своя минус в плюс.

женско и мъжко начало

Балансираната и положителна женска енрегия ще привлича към себе си балансирана и положителна мъжка енергия &ViceVersa!

Ако търсим положителна проява на мъжка енергетика в живота си отвън, първо трябва да балансираме женската енергетика, която носим и проявяваме.

На същия принцип, ако искаме да срещнем положителна женска енергия във връзките си, ще трябва да работим за развиване и отдаване на положителна мъжка енергетика отвътре-навън.