frida.bg
ретрограден Сатурн

Край на цикъла Ретрограден Сатурн: Какво научихме от Лорда на Кармата?

Намираме се на финала на ежегодния ретрограден цикъл на планетата Сатурн. През пет-месечния изпитателен срок, в който Сатурн беше ретрограден, целта ни беше вътрешно разчистване на сметките със самите себе си, а от там и с всичко, което материализираме като външно проявление в живота си. Задачата ни сега, докато планетата на Съдбата и Кармата е в стационарна фаза, е да си дадем сметка за уроците, който получихме до тук от Ретрограден Сатурн.

ретрограден Сатурн

Намираме се на няколко крачки от точката, в която Слънцето ще застане между Земята и Сатурн, така че Лорда на Кармата отново да стане директен по отношение на живота ни.

Сатурн е една от важните планети, чиято енергетика ни въздейства основополагащо. Основните принципи, които съблюдава Сатурн са дългът, отговорността, почтеността, самоограничението, пестеливостта, зрелостта, еволюцията и Кармата.

Сатурн е тежка планета, която задвижва и управлява Кармата. Под сатурново влияние изграждаме структурата на битието си отвътре (духовна сила, постоянство, дисциплина, отговорност, граници), за да я пренесем във външния си свят под формата на материални блага и постижения, професионална реализация, семейни и интимни отношения.

Колкото по-отдалечен от Земята е Сатурн, толкова по-силно е неговото влияние на вътрешно ниво. Тогава той работи за нашето вътрешно усъвършенстване и развитие в дълбочина.

С приближаването на Сатурн до Земята, въздействието му на физическо ниво се засилва и принципите на сатурново влияние се материализират в реалността под формата на пречки, задръжки и ограничения.

ретрограден Сатурн

Сатурн за нас е ретрограден когато е най-близо до Земята.

Тогава е той е като пълната Луна – близък, ярко светещ в нощта ни, ясно видим, силен и материализиращ влиянието си на външно ниво.

За разлика от директното сатурново влияние, когато пречките са по-скоро вътрешни, докато е ретрограден Сатурн поставя пред нас пречки и задръжки на външно ниво. С това всъщност, Сатурн ни помага да се усъвършенстваме вътрешно.

Ретроградните цикли на Сатурн са част от едногодишния цикъл на планетата по отношение на Слънцето и Земята.

Почти през половината от времето, нужно за една наша обиколка около Слънцето, движението на Сатурн изглежда от гледна точка на Земята ретроградно. Това прави ретроградните фази на Сатурн сравнително дълги и също толкова важни за нашето израстване, колкото и циклите му в директна посока.

ретрограден Сатурн

В момента Сатурн се намира в стационарната си точка спрямо Земята – фазата между ретроградния и директния му цикъл.

Сега Сатурн изглежда като че ли закотвен в небесата, но всъщност бавно и постепенно сменя посоката си и ни подготвя за новия си цикъл.

Тогава външните пречки ще отпаднат и всичко ще зависи от нас самите – от границите и от дисциплината, които си налагаме сами на себе си, за да отстояваме целите и да осъществяваме дългосрочните си планове.

ретрограден Сатурн

С края на Ретрограден Сатурн приключваме с даден епизод от живота си и преминаваме в нова кармична фаза.

Ретрограден Сатурн през последните 5 месеца ни напомни, че нищо дълготрайно и смислено не идва лесно, безплатно или поне без да осъзнаем истинската му цена. Той ни дава да разберем, че големите дарове на Съдбата и възможностите, които ни се предоставят в живота, носят след себе си големи отговорности.

Уроците, които научаваме с Ретрограден Сатурн са тежки, но от огромно значение за развитието ни като дух и личности.

Благодарение уроците на мъдрия учител Сатурн, преминаваме на друго ниво.

‘Ретрограден Сатурн’ е нещо като тест на Съдбата, който полагаме периодично. Тези сатурнови ‚сесии‘ подлагат на изпитание нашата способност да поемаме отговорности и да съблюдаваме мисията си.

С Ретрограден Сатурн от края на месец Април до края на Септември 2019г. някои се упражняваха допълнително в постоянство, дисциплина и отговорности. Други понасяха последствията от своите дела, мисли и думи в миналото. За мнозина това беше тежък и объркан период, особено що се отнася до връзките с хора от най-близкото ни обкръжение.

Целта на всички тези изпитания беше да припознаем проблемите и грешките си, и да се изправим лице в лице срещу тях и всичко, което те олицетворяват на вътрешно ниво.

ретрограден Сатурн

Един от важните житейски принципи, които си преговорихме заедно с ретрограден Сатурн гласи, че всяка една мисъл, дума и всяко действие, имат своите равни по сила противодействия!

Когато Сатурн е ретрограден, Кармата взима думата и ни призовава да направим равносметка на мислите, думите и делата си. Периодът често се отличава с песимистична нагласа, с неяснота, с превес на колебанието над решителността и сблъсъци с последствията от злоупотреби със силата на думите и мислите.

Въпреки всичко, всяка една сатурнова фаза може да работи енергийно в наша полза, независимо дали е ретроградна, стационарна или директна, стига да се възползваме от уроците на Сатурн и да ги прилагаме на вътрешно и външно ниво.

ретрограден Сатурн

Какво научихме от Лорда на Кармата по време на последната му ретроградна фаза?

Ретрограден Сатурн е вече почти зад гърба ни, остава само да разберем дали сме научили уроците на Кармата.

Кармата е енергийна форма на взаимодействие с духовната и материалната ни среда, с много силно реално присъствие в живота ни.

Кармата е свързана енергийно с времето. Казано на прост език, нищо не остава без съответно възнаграждение или наказание във времето. Рано или късно, ако сме били добри – ни постигат добрини. Както и обратното – отрицателният отпечатък, който оставяме след себе си, ни застига все някога, някъде там в относителното бъдеще.

Погледнете на нещата от тази призма и ще си направите много правилни изводи от периода Ретрограден Сатурн.

ретрограден Сатурн

Сатурн ще бъде стационарен до края на месец Септември 2019г, но ще му отнеме още около месец докато възстанови нормалния си директен ход спрямо Земята.

Предстои ни да научим дали ще преминем с лекота и с гордо вдигната глава към новото, или ще пренесем багажа на неотработените си проблеми в бъдеще.

Бъдещата ни житейска посока зависи от това колко твърдост, дисциплина и ангажираност проявим сега към своите грешки от миналото.

Дайте си сметка за всички свои грешки и пропуски, поставете си морални граници и започнете да ковете структурата на бъдещето си още сега, докато Сатурн бавно преминава от ретроградна в директна посока.