frida.bg
Портал 9

Отваряне на Кармичен Енергиен Портал: От 09:09:2019 до 18:09:2019

Нумерологията и езотериката разглеждат числото 9 едновременно като обобщение и завършек на цялата поредица от едноцифрени числа. Числото девет съдържа в себе си началото, средата и края на цикъла от 0-9, и това прави енергията му акумулираща силата на всички числа. С него също поставяме край на стария и началото на новия цикъл, и в този смисъл числото 9 е съвкупност от множество начала, среди и финали.

Портал 9

Числото девет е като магически контейнер, съдържащ в себе си спираловидното проявление на всички енергийни фази в цикъла.

Числото девет има характера на число-обобщение, в което живеят енергиите на всички останали предходни числа от едноцифрената поредица. Неговата истинска магия е в спираловидното му проявление и в силата му да съществува едновременно като начало, среда и край на всеки един цикъл.

Едно от елементарните математически доказателства за спираловидната ‚магическа‘ същност на числото 9, ни се разкрива чрез законите на алгебрата. Уверете се сами:

Ако умножим произволно число по числото девет, резултатът винаги е двуцифрено число, чиито сбор отново е равен на 9.

Например:

5×9=45; 4+5=9

6×9=54; 5+4=9

 7×9=63; 6+3=9

Следователно, един от принципите, според които действа числото 9, се състои в това, че както и да го мултиплицираме, винаги стигаме отново до 9.

Портал 999

В нумерологията, числото девет само по себе си означава финал и приключване на цикъл. Но ако става въпрос за струпване на деветки под формата на дата или други синхроничности, силата и значението на числото 9 се усилва и разширява многократно.

Такъв е примера с датата 09:09:2019г., където освен струпване на три деветки, имаме вплетени астрологични цикличности, наред с още няколко нумерологични съвпадения.

Това дава основание на астролози и нумеролози да твърдят, че на 09:09:2019г. се отваря магическият портал на трите деветки (9:9:9), още наричан от новото езотерично познание с термина Кармичен Енергиен Портал.

Портал 999

Кармичният енергиен портал се отваря на 09/09/2019г. и ще продължи да бъде в сила през периода на следващия девет-дневен цикъл, до 18/09/2010г., когато планетата на Кармата Сатурн приключва ретроградната си фаза и възстановява директния си ход от гледна точка на Земята.

Темата за Кармата тук е силно подчертана поради съвпадението между датата 09/09/2019 и последните девет дни, които остават до края на ретроградната фаза на Сатурн, управляващ нашата лична и общочовешка Карма.

Енергията на този портал ще се фокусира в разчистване на кармични обвързаности, последствия от миналото и започване на нов кармичен цикъл.

Навлизайки в този енергиен портал, получаваме шанс да се освободим от бремето на  минали връзки и да се пречистим от акумулиралите се през последните 9 месеца токсичност и кармични наслагвания във взаимоотношенията с другите.

Портал 999

Основната сфера, върху която ще въздейства пречистващата енергетика на този Портал ще бъде сферата на нашите кармични обвързаности с други хора.

Кармичният енергиен портал ни изпраща съобщението 9:9:9 като последно повикване да се освободим от Кармата на минали връзки. 9:9:9 е призив да затворим и излезем от порочния кръг, в който сме зациклили.

Най-вече, ще приключваме тежки цикли, свързани със семейни и интимни връзки, както и всякакви други възлови взаимоотношения с хора, които по някакъв начин са ни причинявали емоционален, ментален или физически дискомфорт.

Портал 999

Дните от 9 до 18 Септември 2019г. за мнозина ще бъдат напрегнати и турболентни.

Те ще оставят някои от нас без дъх, най-сетне доближавайки ни до финалната права. Усилието, което се изисква от нас ще бъде двойно, фокусирайки ни едновременно във финала и в проектиране на новата посока за следващия 9-месечен цикъл, който ни предстои.

Важно е да бъдем максимално рационални и концентрирани в този сатурнов период на трансформация, пречистване и подготовка за новото.

Бъдете разумни без да игнорирате интуицията си и следете за появата на знаци и синхроничности, особено ако са свързани с числови повторения от типа 9:9:9 и 3:3:3.