frida.bg
прощаваме

Как да се научим да прощаваме, но първо на себе си?

Прошката е безценно умение. Умение, което освобождава както нас, така и другите от разрушителни емоции като разочарованието, гнева, вината, срама и огорчението. Прошката е в основата на разбирането, че всички сме хора и грешим, затова трябва да си прощаваме. Това е напълно в реда на нещата. Тя ни позволява да оставим миналото зад гърба и да продължим напред с леко сърце.

Някои хора прощават много лесно, но за други този процес е дълъг и често мъчителен. Факт е, че ако прощаваме на другите, вероятно прощаваме и на себе си. И обратното. Невъзможността да прощаваме на себе си всъщност е в основата на проблема и точно това ще разгледаме в тази статия.

Ако имате ниска самооценка и склонност да се самообвинявате, когато нещата не се случат по „перфектния“ начин – вероятно имате нужда да научите нови стратегии как да развиете прошката към себе си като основополагащ начин за свързване със себе си и с другите.

Има 4 стъпки, които могат да ни ориентират в процеса на прошката към самите нас и другите. Кои са те?

Отговорност

Първата стъпка към това да простим на себе си е да поемем отговорност както за действията ни, така и за невъзможността ни да си прощаваме. Вероятно се съдим прекалено строго, защото това е нашия модел на отношение към себе си, който сме научили, копирайки авторитетите в детството си (родителите). Поемете отговорност както за действията си, така и за строгостта си и се запитайте – как ще е за вас ако се държите малко по-мило към … себе си?

Разкаяние

Позволете си да преживеете период на разкаяние. Вината често стои в основата на невъзможността ни да си простим. Позволете си да видите последствията от вашето „грешно“ действие. Може би някой страда и е наранен. Може би има други последици, които не можете да си простите. Но нека това бъде ограничен период – няколко дни или седмица, след това продължете напред.

Възстановяване

Следващата стъпка в процеса е периодът на възстановяването. Чувството на вина е в основата на всичко. Тя не е обезателно „лошо нещо“. Напротив. Вината ни позволява да помислим в дълбочина за действията си и последствията от тях. Благодарение на това имаме възможност да развием по-дълбока емпатия и състрадание към другите. Благодарение на това имаме възможността да се поправим и да вземем решение да не допускаме повече същата грешка.

Обновяване

Каква промяна да направим, за да обновим себе си и да продължим напред? Какво да развием в себе си, за да станем по-добра версия на себе си? Какво да направим, за да не допускаме същата грешка втори път? Процесът на прощаването на себе си често изисква да намерим нови начини и стратегии как да израснем като личности и да се развием. Да се обновим. Да станем по-добри хора.

Автор: Екатерина Кьосева