frida.bg
привързаност

Как да разберем, че имаме избягваща привързаност?

Привързаността е базова потребност на всеки човек. Не случайно копнеем за любов, свързване, общуване и интимност в отношенията. Далеч не ни е достатъчно да имаме студени делови отношения, нали? Всеки от нас притежава инстинкт да се привързва и точно това е идеята в основата на известната Теория на привързаността, създадена от психоаналитика Джон Боулби.

Според неговите идеи децата идват на този свят с инстинктивната потребност да се привързват, защото това осигурява оцеляването им в този свят. Какво ще бъде качеството на привързаността зависи от много фактори – зрелостта на родителите, готовността им да откликват, разбират и отговарят на потребностите на децата си и т.н.

Според Боулби, има два основни вида привързаност – сигурна и несигурна. Сигурната привързаност е тази, при която детето се чувства емоционално сигурно в присъствието на родителя. И обратното, несигурна привързаност се изгражда, когато детето не изпитва, че може да разчита за емоционална сигурност от родителя.

Несигурната привързаност се дели на 3 подтипа: избягваща, тревожна, амбивалентна. Вече разгледахме кои са знаците на тревожната привързаност. Тук ще се спрем малко повече на избягващата и как да познаем, че се свързваме с другите хора през нея?

Какво представлява избягващата привързаност?

Хората, които имат избягваш стил на свързване с другите са т.н. хора, които се страхуват от обвързване. Смята се, че при формирането на този тип привързаност реакциите на родителя към детето често включват отхвърляне, гняв, заплахи и наказания. Тук са и всички видове насилие – емоционално, психологическо и физическо.

Тази опитност формира у детето избягване на поведение на привързаност, защото близостта се възприема като заплаха за сигурността. Детето отрича нуждата си от привързаност, избягва близостта, потиска емоциите си при стрес и започва да разчита само на себе си. Изгражда се поведение на т.н. „детска независимост“, както и на представа за света като враждебно място.

Как да разберем, че имаме избягваща привързаност?
Независими до болка

Буквално. Вашата независимост стои над всичко и всички. Готови сте да се откажете от връзки с хора с лека ръка, за да запазите усещането си за независимост, с което сте израснали. Всъщност това е защитна реакция, под която стои страха от интимност.

Страх от обвързване

Да, страхът от обвързване е много характерен за хората с избягващ стил. Ако ви е страх от обвързване, това не означава, че не сте склонни да обичате дълбоко. Напротив. Склонни сте, но ако може от разстояние и по възможност – не в този живот. Шегата настрана, не е лесно да имаш нужда от любов и да не си позволяваш да я изживееш. Това е една дилема и урок, на който всеки с избягващ стил трябва да се научи, за да бъде щастлив.

Страх от контрол

Хората с избягващият стил сякаш имат изострени сетива дори за най-малките прояви на контрол и обсебване на свободата. Тъй като те от малки са “независими” и правят всичко сами, не могат да допуснат, че някой друг може да отнеме свободата им. Склонни са да тълкуват жестовете на грижа като опити за контрол.

Бягство от отношенията

Най-характерното нещо за избягващите хора е точно това – бягството. Те бързо се отказват от отношенията и предпочитат да си тръгнат, отколкото да влязат в дълбочина и да се научат на любов. Е, не всички. Всеки прави, каквото е по силите му. Всички сме тук, за да се научим да бъдем във връзка и да обичаме, нали?

Какво можете да направите? Смята се, че несигурната привързаност много трудно може да бъде преобърнат в сигурна. Но се случва. Ако искате да промените нещо и да внесете повече осъзнатост във връзките си потърсете психолог и започнете най-ценното пътешествие към себе си!