frida.bg
насилие

10 знака, по които да разпознаем емоционалното насилие

За разлика от физическото насилие, което оставя явни следи от болка, емоционалното насилие е невидимо, тихо, безцветно. А болката, която причинява е не по-малко реална, но много по-потисната. Понякога дори страдащият от емоционално насилие няма никаква представа, че е жертва в несправедливата игра на едни патологични отношения.

Как да разберем, че сме жертва на емоционално насилие?

Емоционалното насилие идва с намерението да използваме другия като средство, чрез което самите ние да се чувстваме силни, велики, знаещи, можещи. Но за сметка на страданието на човека до нас.

Много често хората с нарцистични наклонности и психопатите, у които липсва емпатия и състрадание, изключително силно прибягват до методите на манипулацията, емоционалното замъгляване, потискането и унижението.

Целта им е да „повишат“ собствената си самооценка, стъпквайки достойнството на другия и причинявайки му емоционално страдание. Понякога механизмите са несъзнателни, затова трябва да сме нащрек за следните знаци, крещящи “опастност”:

  1. Другият постоянно ви критикува, манипулира или контролира
  2. Другият ви засрамва и обвинява със сарказъм, ирония и остри забележки
  3. Другият ви засрамва, когато сте с други хора
  4. Другият ви засипва с обидни имена
  5. Другият ви наказва със студенина и емоционално отдръпване
  6. Другият ви наказва с отказ от комуникация
  7. Другият ви кара да се чувствате виновни за неща, които са негова отговорност
  8. Другият използва заплахи
  9. Другият отказва да поеме отговорност за това, че ви е наранил, обидил, накарал да страдате
  10. В негово присъствие имате чувството, че не струвате нищо, а самооценката ви е срината със земята
Какво не е емоционално насилие?

Тъй като този тип насилие е доста невидимо, понякога ни е трудно да определим кое е и кое не е емоционално насилие. Не е емоционално насилие когато казваме какво мислим на партньора си или спорим с него. Не е емоционално насилие, когато решаваме да прекратим отношенията и дори когато не сме откровени.

Да, много от нашите действия могат да причинят болка на партньора, но не е емоционално насилие да бъдем такива, каквито сме, поемайки този риск. Една от важните цели на отношенията ни е да се научим да приемаме другите такива, каквито са, а това не винаги е лесно и безболезнено. Така върви пътят на развитие на връзките ни.

Има голяма разлика между това да бъдем себе си – говорейки и бидейки себе си – и това да причинява страдание на другия, и осъзнато да го нараняваме и унижаваме. Във втория случай, да, има емоционално насилие и е добре да потърсим помощ от близките си, както и от психотерапевт, за да излезем от ситуацията, тъй като това не винаги е лесна задача, с която можем да се справим сами.