frida.bg

Няколко еко иновации, които ще спасят земята

През двадесет и първи век, за да се твърди за една функция, че е функционална, то трябва да се отчита и въздействието й върху околната среда. Така че съставянето на списък от еко иновации в областта на дизайна изисква преразглеждане на правилата, които в миналото биха могли да се прилагат към така наречения новаторски дизайн. Това, което рядко се признава, е, че трябва да облекчим планетата, като произвеждаме и консумираме по-малко предмети. Но ето няколко еко иновации, които определено облекчават планетата.

Всяка от тези еко иновации представлява неща, които имат потенциал да променят радикално живота ни, ако вече не са го направили.

Персоналният компютър

Персоналният компютър

Хората по света след персоналния компютър вече могат да получават достъп до информация, която ги интересува, без да пътуват до архиви, хранилища, университети и библиотеки. Можем също така да организираме и провеждаме срещи чрез уеб-конференции, като избягваме несъществените пътувания, съответно използването на автомобилите, които замърсяват околната среда. И в дългосрочен план – компютрите намаляват употребата на хартия. Макар че има сериозни проблеми по отношение на съществуващите електронни отпадъци и материалите, които понастоящем се използват за създаване на компютри, иновациите за разработване на този жизнен цикъл на машината, променяща света, са в ход.

Бутилките за вода за многократна употреба

Бутилките за вода за многократна употреба

Тенденцията към бутилирането на водата, започнала през миналия век, има опасни последствия за околната среда. Всеки ден изхвърляме около 30 милиона пластмасови бутилки от вода, за които са необходими хиляда години, за да се разградят. Широкото използване на бутилки за многократна употреба би довело до огромна промяна за околната среда и също ще бъде от полза за личното здраве.

Електромобилите

Електромобилите

Може би все повече хора ще се насочват към този алтернативен транспорт, създаден с цел да щади околната среда. А самите  електромобили също претърпяват функционални подобрения и могат да съперничат спокойно на бензиновите и дизеловите автомобили.

Дигиталната камера

Дигиталната камера

Проявяването на снимки – оборудването за това, химикалите, транспортът до и от фотографското ателие – всъщност не е сериозна заплаха за околната среда. Въпреки това цифровата камера намалява нуждата от отпадъци, свързани с проявяването на снимки и филми, като същевременно създава неочаквани предимства. А всъщност знаете ли, че цифровият фотоапарат от двадесет и първи век е разработен от по-ранни иновации в областта на електронните изображения. През август 1981 г. Sony пуска електронния си фотоапарат Mavica, първият търговски електронен модел. Изображенията са били записани на диск и след това са били поставени във видео четец, свързан с телевизор или цветен принтер. Дори ако ранната Mavica не може да се счита за истинска цифрова камера, тя започва мегапикселовата революция.

Рециклирането на стъкло

Рециклирането на стъкло

Човечеството използва стъклото от векове, но рециклирането на стъкло, с появата му през 70-те години на миналия век спестява материал, който преди това е бил изпращан в депата за отпадъци. Със сигурност също така се използва по-малко енергия за рециклирането на бутилките, отколкото за създаването на суровините за тяхното производство.

Диоди, излъчващи светлина (светодиоди)

Диоди, излъчващи светлина (светодиоди)

От парафина до природния газ и до електроенергията, нашата нужда да осветим нощта създава постоянен поток от иновации – всичко това с течение на времето доведе до намаляване на използването на ресурсите. Въпреки че компактните флуоресцентни крушки могат да предложат драстично спестяване на енергия в сравнение с традиционните, те също съдържат опасни материали като живак. Съвременните светодиоди ги превъзхождат в енергийната ефективност и са безопасни.

 

Снимки: pixabay