frida.bg
сбъдване на желания

Техника за сбъдване на желания

Енергията на нашите мисли и желания понякога е по-силна дори от конкретно насочените ни действия. Така е според закона на Нютон за всеобщото привличане, така е и според логиката на духовното и езотерично мислене. Ако към силата на нашата мисъл прибавим чудотворната същност на един от най-жизнеопределящите елементи – водата, получаваме мощен алгоритъм за въздействие върху реалността под формата на ритуал за сбъдване на желания.

Ако си представим Вселената като единен организъм, то всяка нейна частица, колкото и малка да е тя, е важна и жизнеопределяща. Ние, нашите мисли, духовни пориви и желания са част от вселенската цялост, които плуват и се мултиплицират в този безкраен Океан от енергия.

сбъдване на желания

Мнозина вярват, че нашата реалност е много повече от външно проявление. Според тях, реалността е резултат от идеи, картини и усещания, които първо се раждат вътре в нас и чак след това се проектират във външния свят.

Кога, как и дали ще се проектират изобщо, до голяма степен зависи от нас, нашите мисли и визуализации.

Ако приемем вътрешното си усещане за нещата като първоизточник на реалността, можем да проектираме посоката и начина, по който желанията ни ще разперят криле и ще се превърнат в действителност.

Манифестирането на идеи и желания имат свой алгоритъм, чиято основна цел е да осъзнаем възможностите си, да упражняваме тялото и мисълта си, и да ги насочим в правилната посока. Така се възползваме максимално от потенциала, естествено заложен в нас като човеци.

сбъдване на желания

Колкото по-ясно си представяме дадена идея и колкото по-силно вярваме в нейното  осъществяване – толкова по-близо сме до нейното реализиране.

Имате ли съкровено желание? Или може би имате много? Разбира се, всеки има! Но не всеки вярва, че най-голямата сила, която превръща желанията в реалност живее вътре в самия него, като част от безкрайния вселенски Океан. Нашата роля да черпим и даряваме изобилие от този Океан е неизменна и пълноправна.

сбъдване на желания

Едни от най-мощните техники за сбъдване на желания представляват вариации на ритуала, познат на българите под названието Водици.

Смята се, че ритуалите за проектиране на желания, идеи и визуализации в реалността са особено ефективни, когато използват енергията на водата.

Освен силния си оздравителен ефект, водата е мощен проводник на информация, с доказан капацитет за съхранение на родова и генетична памет.

сбъдване на желания

Как да помогнем на конкретно желание да се реализира с помощта на чаша вода?

В техниката, която ще опишем в следващите редове няма нищо сложно и необикновено. Единственото усилие, което се изисква от наша страна е концентрация, самозареждане с вяра и съсредоточаване на силата и мисълта в избраната от нас посока. Това може да се окаже въпрос на време и упражнения. За това колкото по-често изпълнявате този ритуал, толкова по-силен ще бъде ефекта му и по-лесно ще ви се отдава да го практикувате в бъдеще.

Всеки един момент е подходящ за утвърждаване на желание. Но идеалният момент да започнете е времето около новолуние, когато енергията на Луната е в синхрон с всяко ново начало, на което даваме живот.

Луната е в дълбока връзка с моретата, океаните и водата, която изпълва собствените ни тела, и всички ритуали използващи енергията на вода могат да бъдат адекватно подпомогнати от лунната сила.

сбъдване на желания

Първата стъпка е да дадете израз на желанието си черно-на-бяло

Вземете чист лист хартия и напишете своето желание. Бъдете кратки и използвайте сегашно време, единствено число. Разкажете желанието си под формата на ситуация, която вече се е случила.

Закачете листа с желанието си за чаша с вода или поставете чашата върху листа

Изберете красива прозрачна чаша и сипете в нея чиста вода. Използвайте пречистена вода от проверен източник или пречистете сами водата чрез филтър или метод за структуриране на водната молекула. Колкото по-чиста е водата, толкова повече е силата в нея!

Активирайте енергията на мисълта и ръцете си

Настанете се удобно пред чашата с вода и листа с изписаното върху него желание, и се съсредоточете. Потокът от енергия на мисълта активирайте чрез концентрация и ясно визуализиране на желанието си. Най-лесният начин за активация на енергията в ръцете е като силно ги разтъркате една в друга.

Споделете желанието си наум или на глас с водата в чашата, все едно тя е живо същество

Разтъркайте ръце и обгърнете с тях чашата. Независимо дали я докосвате или просто държите ръцете си около нея, усетете своята енергия, обгръщаща с топлина водата. Свържете се с нея мислено и й кажете своето желание. Представете си, че то вече се е случило и притихнете така няколко минути, утвърждавайки усещането, че желанието ви е реалност.

Когато сте готови, благодарете на водата и я изпийте с вяра и чувство на удовлетвореност

Може да повтаряте този ритуал за едно и също желание при събуждане сутрин и вечер преди лягане. Пиенето на вода в тези часове от денонощието е особено полезно, а когато водата е заредена със съкровено желание ефектът е с удвоена полза!

сбъдване на желания

Внимание!

Когато използваме техники за утвърждаване на мислите си с цел постигане на дадена цел, трябва да имаме предвид следните няколко важни условия:

Желанията ни трябва да бъдат позитивни, реалистични и обозрими

Техниките за визуализация и сбъдване на желания имат за цел да синхронизират енергията ни с тази на ефира около нас, и да дадат ясен знак за нещата, от които имаме нужда.

Когато сме реалисти в утвърждаване на желанията си, ние просто помагаме на енергията да тече в правилната посока. Но когато прекаляваме или по някакъв начин действаме зловредно на средата чрез мисли, които имат негативни последствия, изпадаме в противоречие, което носи отрицание. Всичко негативно или в повече, може да обремени нашата Карма.

сбъдване на желания

Колкото по-реалистични са желанията ни, толкова по-обозримо е сбъдването им в близко бъдеще. Ако изберете да започнете с утвържденията си по новолуние, наблюдавайте как се развиват нещата по пълнолуние, когато заедно с изпълването на Луната се уголемява и шанса за реализиране на желанието ви.

Бъдете реалистични когато споделяте желанията си с Вселената, защото тяхната реализация води след себе си последствия и отговорности, които трябва да сте в състояние да понесете!

Въоръжете се с позитивна мисъл, с цялата сила на своето желание, с чаша чиста питейна вода и опитайте!

сбъдване на желания