frida.bg
комуникацията

Как да подобрим комуникацията с партньора ни?

Взаимоотношенията са лесно нещо, ние сме тези, които ги усложняваме. А великият инструмент за усложняване е нашата собствената грешка в комуникацията. Или с други думи – играта на „развален телефон“. Много често искаме да кажем нещо, а другият разбира съвсем различно нещо. Или обратното. Грешките в комуникацията могат да предизвикат много проблеми в отношенията ни и дори да ги съсипят. А това е наистина излишно! Има няколко правила, които ще ни помогнат да изчистим комуникацията си от „системни грешки“. Е, стига да ги приложим на практика!

„Слушане“ срещу „чуване“

Или с други думи – има ли чуваемост във вашето слушане? Много често няма. Разсеяни сме, мислим за нещо друго или си смятаме, че вече знаем всичко и няма смисъл да се затормозяваме с излишна информация. Но какво се случва на практика? „Системната грешка“ е налице, а оттук започват проблемите, от които всъщност нямаме нужда.

От друга страна, липсата на чуваемост от наша страна веднага ще бъде усетена от партньора ни, от което той ще се почувства отхвърлен, пренебрегнат, неразбран. Нека внесем повече чуваемост в своето слушане, за да се радваме на хармонични отношения с любимия.

„Знаене“ срещу „интерес“

Ако си мислим, че знаем, ще питаме ли? Е, сигурно не. Но ако само мислим, че знаем, а не знаем – ще запълним информационните празнини с нашето собствено въображение. Това е рисков момент. Фантазията не е равна на реалност и може да предизвика много усложнения във взаимоотношенията ни. Вместо да „знаем“ всичко, нека проявим интерес и да попитаме, за да разберем!

Двете нива на комуникация

Във всяка комуникация има две нива, по която протичат смисли и послания. В интимните взаимоотношения скоростта на протичане е още по-интензивна, а често мислим, че има само едно ниво – повърхностното. Или това на думите. Пропускаме второто – нивото на емоциите. Какво ми казва другия на нивото на емоциите? От какво има нужда? Какво е посланието между думите? Ако не го разберете вие, кой?