frida.bg

Медитацията ни прави по-емпатични и загрижени за другите

Медитацията може да ни направи по-емпатични и да увеличи състраданието ни към другите, а това е наистина чудесна новина! И не, не става дума за някакви „особени“ нива на съзнание и постигане на просветление, а за присъствие „тук и сега”. Или както е модерно да се нарича напоследък „майнфулнес”. Просто да осъзнаваш какво се случва в настоящия момент  е лечебно средство, което освен да ни избави от стреса и неговите негативни ефеки, може да подобри отношенията ни с другите. Но най-вече, да подпомогне изграждането на едно по-състрадателно общество.

Според изследване, публикувано в  Journal of Experimental Psychology, медитацията или т.н. „mindfulness“, стимулира хората да бъдат по-мили и по-емпатични едни към други, както и към непознати хора. Това идва като една прекрасна новина в този свят, в който липсата на загриженост между хората и чувството за отделеност се превръщат в огромен социален проблем.

Повече медитация за повече емпатия

Според авторът на изследването, Даниел Бери, когато хората наблюдават похищение върху друг човек, това обикновено причинява освобождаване на огромно количество стресови хормони. Но тази стресова реакция не винаги е свързана с проява на емпатия. Много чество ние просто се страхуваме за себе си или се чувстваме уплашени. Но това не е свързано с проява на загруженост за другия. И точно това се случва, когато станем свидетели на несправедливост към друг човек и просто си кажем, че това не ни засяга и му обърнем гръб.

Изследването се провежда на няколко рунда като във всеки от тях участват между 100 и 150 човека. Половината от изследваните преминават аудио тренинг, състоящ се от  ежедневна медитация. Нейната цел е да стимулира участниците да останат осъзнати и в покой в настоящия момент. В експерименталната част те, заедно с другата половина или т.н. контролна група, трябвало да играят специална компютърна игра. В нейния сюжет ставало похищение на един от играчите.

Благодарение на специални сензори, които отчитат емоционалните реакции, и наблюдение над поведението на всеки изследван в играта, изследователите правят своето красноречиво заключение. Хората, подложени на аудио-медитативен тренинг са проявили много по-високи нива на емпатия, загриженост за другите, както и желание да се притекат на помощ, в сравнение с контролната група.

Изследването доказва, че хора, които редовно медитират имат много по-голяма осъзнатост за собствените си емоции, разпознават ги и ги регулират. Освен това медитацията прави хората много по-чувствителни към собствените усещания, както и към усещанията на другите хора. А това е свързано с проява на емпатия и състрадание към тяхната болка. Със сигурност всеки човек се нуждае от повече медитация, за да бъдем по-добри и загрижени към болката на другите!