frida.bg
конфликти

Умният начин, по който щастливите двойки разрешават конфликти

Ако има едно нещо, което разграничава щастливите от не толкова щастливите двойки – това е начинът, по който те се справят с неизбежните за всяка връзка конфликти. Умните двойки знаят, че няма нито идеален човек, нито идеална връзка. Те полагат съзнателни усилия да поддържат баланса в отношенията си независимо от всичко. Как се случва това? Е, може би изглежда, че щаствлите двойки са „щастливи“ по презумция – късмет или щастлива карма, но това не е точно така. Те знаят нещо, което на всички останали им убягва. Те знаят значението на думите.

Да, думите могат както да разрешат един конфликт, така и да направят нещата още по-взривоопасни, но умните двойки ИЗБИРАТ как да ги използват в полза на възстановяването на хармонията и любовта. Конфликтите са нормална част от всяка връзка, но ще използваме ли думите, за да потушим огъня или ще драснем осъзнато още една клечка кибрит? Понякога може би ще изглежда, че единият партньор „отстъпва“ използвайки потушаваща разразяването на пожара реплика, но това не е така. Той просто „знае“ фината механика на връзките и как да се справя с конфликти по един наистина умен начин.

Кои са най-ефективните реплики за потушаване на конфликти?
„Има ли нещо, което те притеснява напоследък?“

Макар да изглежда като проява на нормална емпатия, това е умен стратегически ход. Много често човекът отсреща е напрегнат просто, защото е натрупал в себе си няколко дребни или не чак толкова неща, които са го подразнили. Вместо да трупаме раздразнение, което в някакъв момент реално ще ескалира – може да бъдем директни и да разредим напрежението с откровен разговор.

„Мога ли нещо да направя, за да…?“

Смисълът на партньорството е във взаимната подкрепа и поддръжка. Когато питаме партньора си какво можем от своя страна да направим, за да му помогнем да се справи или да разрешим заедно възникналата ситуация – ние му напомняме едно важно нещо. Ние сме двама и като се подкрепяме ще стигнем по-далеч. От друга страна, проявата на съчувствие и евентуално компромис от наша страна ще покаже още по-ясно, че сме готови да работим за двойката. И осъзнаваме, че нещата няма как да се случат без нашето активно участие.

„Връзката ни е много по-важна от това…“

Осъзнаването, че връзката ви е мнго по-важна от всеки възникнал кофликт или проблем е от изключително важно значение. По този начин ще поставите конфликтите си в съвсем различна перспектива. От такива, коио могат да разрушат отношенията ви (ако им го позволите!) до такива, с които ще се справите заедно. Защото връзката ви наистина е по-важна от всичко.