frida.bg

Уроците на Адлер за човешката психология, които трябва да знаем

Основателят на индивидуалната психология Алфред Адлер със сигурност има на какво да ни научи по отношение на човешката психология.  Адлер е сред първите терапевти, дръзнали да изразят различни идеи от тези на психоаналитичното движение, от което по-късно го изключва самия Зигмунд Фройд.

Бунтар, индивиалист и мечтател – Адлер формира независимо училище по психотерапия и личностна теория, в което развива своите различни идеи, станали основата на т.н.  социална психология.

Кои са най-важните уроци за човешката психология, на които Адлер може да ни научи?
Чувството за малоценност води до развитие

Според Алфред Адлер, всеки от нас в детството си преживява усещане за малоценност. Самият факт, че ти си малък на ръст, а възрастните са огромни, в сравнение с теб, е достатъчно, за да породи усещане за малоценност, слабост и зависимост. Но точно това е изходната точка, от която идва нашият естествен стремеж „да преодолеем“ малоценността и да развием себе си.

Компенсацията на чувството за малоценност има две страни

От малоценност към развитие или колкото по-голямо е чувството за малоценност, толкова по-силен стремеж имаме да преодоляваме и да се развиваме, за да постигнем компенсация. Но когато това е прекалено може да се отиде в другата крайност – натрапчива демонстрация за превъзходство, която отблъсква околните.

Комплексът за превъзходство може да бъде деструктивен и да облече одеждите на егоизма, себичността и търсене на собствена изгода на всяка цена. Но също така, този комплекс може да израсне в нещо позитивно. Например, такъв човек може да направи много за благото на цялото общество.

От малоценост към социален интерес

Пълната адаптация на човека, според Адлер, е когато той се освободи от своите егоистични подбуди и пренасочи енергията си към това да подпомогне обществото и хората, които го изграждат. Едва тогава човек намира своя вътрешен мир, според Адлер, и се освобождава от тревогата на невроизма.

Човекът е обречен на заедност и не може да бъде отделен от социума. Той е ценен дотолкова, доколкото подобрява живота на другите. Доста радикални идеи за времето си. Какво мислите за идеите на Адлер?