frida.bg
успехът

Успехът върви ръка в ръка с това единствено безценно умение!

Ако искаме да реализираме себе си, целите си, мечтите си и да постигнем удовлетворение и пълно разгръщане на способностите си – безспорно трябва да се развиваме. Има много статии, книги, семинари и т.н., които целят да ни покажат какво още трябва да доразвием, за да постигнем успехът, който заслужаваме.

Но всъщност това, от което наситина имаме нужда е нещо много простичко. Това, което ще ни помогне най-много в живота независмо дали целта ни е да имаме отлична оценка на контролното в училище или приключване на важна сделка – е нещо, което може би рядко ви минава през ума. Защото е толкова очевидно. Това умението да чакаме.

Умението, на което започваме да се учим от детска възраст

Върнете се за момент в детската си възраст. Спомнете си какво се случваше, когато искахте нещо от родителите си. Играчка, сладолед, незабавно внимание. Веднага ли откликваха на желанието ви или трябваше да изчакате малко – няколко минути, няколко часа или цял ден. Това е урок, който не ни харесва по принцип. Желанията са настойчиви. Искате да бъдат удовлетворени на мига.

Но ако не се научим да ги озаптяваме всъщност ще разпиляваме потенциала си в различни посоки и в крайна сметка няма да постигнем нищо. Ако като деца са ви карали да проявите търпение и умеете да чакате, благодарете на родителите си. Безспорно те са знаели колко важно е да знаеш важността на това да отложиш задоволяването на желанието, за да постигнеш нещо по-голямо.

Спиралата на успеха го изисква!

Успехът не е линеен. А не винаги води до Б. Ако очакваме незабавен успех (защото не можем да чакаме), всъщност обричаме себе си на провал. Защо? Защото хората, които не могат да проявят търпение и да видят задоволяването на една перспективна цел, всъщност се отказват много бързо.

Много често осъществяването на целта ни е сложна криволица и изисква от нас усърдие, работа, търпение и най-вече – увереност, че всичко, което влагаме от себе си ще има резултат.  Рано или късно нашите действия ще ни отведат там, където искаме, а търпението ни със сигурност ще си струва!