frida.bg

Сфера на влияние и сфера на тревожност- що е то?

Това е една много интересна на Стивън Кови, която може да ни помогне веднъж завинаги да се справим с тревожността и да постигнем успех в живота си. Според автора на „Седемте навика на високоефективните хора“, ние можем да се справим с абсолютно всички предизвикателства в живота си стига да поемем пълна отговорност за себе си, своите действия, бездействия и начин на мислене.

Върху какво ще фокусираме енергията си всъщност е решение, което ще доведе до определен резултат. За да бъдем по-осъзнати и да взимаме решенията си, а не те да „взимат“ нас – нека ви представим тази уникална идея на Стивън Кови, която може да промени тотално перпективата ви за нещата!

Какво е сфера на тревожността? И как тази идея може да ни помогне?

Според Стивън Кови, една от основните причини да страдаме, да не постигаме успех и да попадаме в капана на тревожността е доста проста. Просто приемаме себе си като обект на въздействие, а не като субект на въздействие. Какво ще рече това? Когато реагираме автоматично на външните дразнители ние показваме на света, че се възприемаме като обект на въздействие. Или с други думи казано – като жертва.

Реплики като „Те са виновни! Използват ме! Системата е скапана!, са типични, когато сме в това състояние на ума. Това е състоянието ни, когато сферата на безпокойството е станала прекалено голяма. В сферата на безпокойството влизат всички външни фактори, на които не можем да повлияем пряко. Това е времето, държавата, другите хора, миналото и т.н. Колкото повече се фокусираме върху сферата на безпокойството, толкова повече сферата ни на влияние намалява.

Какво обае предствавлява нашата сфера на внияние?

Това най-напред е начинът ни на мислене. Това всъщност Е нещото, което можем да променим. Кои са нещата, които са под наше влияние? Когато влагаме енергията, мислите и способностите си към нещата, които всъщност можем да променим, като нашето мислене, всъщност сферата на влияние се увеличава. А сферата на безпокойството намалява. Човек започва да живее през призмата на „Аз мога!“ и захвърля старото „Другите са виновни.“

Да насочим вниманието си върху позитината страна на нещата и да изберем къде да влагаме енергията си – ето това е нещото, върху което трябва да се фокусираме всеки ден. Поставяйте си малки цели и ги изпълнявайте всеки ден. Така малко по малко сферата ви на влияние ще се увеличава, а тревожността ще остане веднъж завинаги в миналото. Над което нямаме влияние.