frida.bg

Гневът: наръчник за „безопасна“ употреба на тази мощна енергия

Гневът е една от най-потисканите емоции. Още от детска възраст сме научени, че „не е добре” да се гневим, както и че гневът е опасна емоция, която разрушава. Но всъщност гневът може да се използва както за деструктивни цели, така и за чисто конструктивни. А най-вредното нещо за нашето здраве е да отричаме гнева от себе си и да го спотаяваме в тялото си. Защото неизразеният гняв ни разболява.

Каква е ролята на гнева в нашия живот?

Гневът представлява мощна безформена енергия, която и има нужда да придобие „форма“ и да извърши някакво действие, да се насочи. Да разруши или да изгради. За да направим една изящна фигура от дърво или гранит имаме нужда от точно тази енергия, която използваме, за да я разрушим. Разликата е в мотивацията и в умението ни да я управляваме.

Гневът също така е тук, за да ни помогне да задвижим процеси, които са важни за нас. Да кажем нещата, които ни тежат на сърцето и най-накрая да бъдем разбрани изисква същата енергия, както и за да обидим или нараним с думи. Разликата е в умението ни да я управляваме.

До какво води потискането на гнева

Виждали ли сте хора, които видимо са „прекалено добри”. Мили и отзивчиви, не могат да кажат „не”, съгласяват се с останалите и рядко повишават тон. Можем да ги наречем „идеални граждани” или „послушни деца”, но сякаш нещо липсва. Липсва техният глас, тяхната гледна точка, липсва пламъчето в очите им и живецът, който да движи живота им. Потискането на емоцията на гнева никога не е единично. Постискането отнема голямо количество енергия и завлича малко по малко всички останали емоции покрай себе си. Ставаме лишени от емоции и някак равни. Да потиснем гнева някак означава да потиснем и радостта.

Да изразяваме енергията на гнева по градивен начин

Едно от най-важните умения, които трябва да притежаваме като емоционално зрели индивиди е как да изразяваме енергията на гнева, без да я потискаме. Но и без тя да бъде разрушителна за нас или околните. Как да защитим себе си и останалите, без да минаваме границата на агресията. Как да заявим позицията си, без да потискаме тази на останалите хора? Как да откажем нещо, което не е добро за нас, без да обидим другия?

На първо място е добре да помислим и разберем тази емоция в дълбочина. Да видим, че гневът сам по себе си е просто енергия. Когато сме уморени, ядосани, стресирани или напрегнати е твърде лесно да насочим тази енергия под формата на упрек към някой друг. Но дали ще го направим е въпрос на осъзнатост и емоционална интелигентност. Осъзнаването на гнева като енергия ще ни даде правото на избор как точно да  изразим и да използваме гнева за създаване и изграждане, а не за деструктивност.