frida.bg

Карма, действие и противодействие

Мнозина духовно и езотерично просветени смятат Кармата за универсален закон, който управлява нашите връзки с Вселената и помежду ни. Законът на Карма се отнася до духовния принцип на причината и следствието. В редица религиозни школи Кармата е свързана с идеята за прераждането и засяга вида и качеството на настоящите и бъдещите ни животи. Тя управлява съдбите и превъплъщенията ни. Тя е строга, последователна и справедлива…

Карма е ключово понятие в индуизма, бъдизма, джанаизма, сикхизма, даоизма и други духовни практики от древността и днес. Ако се опитаме да обясним Кармата на езика на нашия модерен свят, управляван от конвенции, точни науки и научни методи, доста успешно бихме могли да я сравним с третия закон на Нютон, който е част от класическата механика. Неговата формулировка е научно доказана, снабдена с математическо уравнение и гласи следното:

Ако едно тяло действа на друго тяло с дадена сила, то винаги второто тяло противодейства на първото с равна по големина и противоположна по посока сила…“

Законите на Нютон смайващо позволяват математически да бъде записана и изчислена всяка една механична система. Подобна научна обосновка липсва относно Кармата и за нея все още няма уравнение. Но за това пък кармичните принципи и уроци действат безотказно и без давност, обяснявайки резултата от действията на човека в духовен и житейски план.

Карма

На древния богослужебен и „изтънчен език“ Санскрит, Карма означава „действие“. Думата предполага идеята, че всяко наше действие води до съответна реакция и следователно е в основата на нейното случване.

Законът на Кармата се основава на връзката между причина и следствие.

Представете си енергията на нашите думи, мисли и действия. Когато използваме тази енергия говорейки, мислейки и действайки, ние провокираме ответна реакция, която представлява идентична по вид и сила енергия в наша посока.

За разлика от широкото схващане, че Кармата е вид „наказание“, по-дълбокото духовно тълковане вижда в нея универсална закономерност, според която се разгръщат последствията от нашите действия.

Кармата ни учи, възпитава и обяснява логиката и причинно-следствените връзки в живота ни.

Кармата може да бъде модифицирана или преустановена, но не и напълно заличена. Тя ни формира и оставя траен отпечатък върху личността и бъдещето ни. Ето защо трябва да сме наясно с основните принципи и уроците, на които ни учи Кармата.

Законът на Кармата

Основен закон на Кармата: „Каквото посееш, това ще пожънеш!“

Енергията, която отдаваме отвътре навън и разпръскваме около себе си под формата на мисли и действия, неизменно покълва, дава плод и подхранва нашата действителност. Всяко наше действие в даден момент се връща към нас с пълната сила и смисъл, с които сами сме го заредили. Ако сме добри, миролюбиви, позитивни, обичащи и даващи, Вселената ще ни отвърне със същото, дарявайки ни с мир, любов и благоденствие.

Помнете старата хорска промисъл „Каквото повикало – такова се обадило“!

Сътворението

Принципът на вечното сътворение

Кармата ни учи, че животът не просто се случва. Той зависи от нашите действия и отношения, и изисква нашето активно участие. Ние сами сме творци на живота си. Обстоятелствата и енергията, с които сме заобиколени ни определят като за дизайнери на собствения си живота. Огледайте се около себе си и преценете сами какво сте сътворили. Всичко, което виждате наоколо е отражение на вашата същност – позитивна или злонамерена, ентусиазирана или скучна, щедра и отдадена или тесногърда и затворена.

Помнете, че ако искате да промените живота си, първо трябва да промените себе си!

Смирение

Урок по смирение

Ако искате да промените нещо в себе си или извън себе си, първата стъпка е да го разберете и приемете. Повечето негативни хора и случки в живота ни се дължат на нашата собствена отрицателна нагласа. Променете я!

Помнете, че за да внесем Светлина в живота си е нужно да излезем от Тъмнината и да се концентрираме върху по-висши нива на съществуване!

Небе над нас

Принципът на растежа

Ние растем духовно когато се развиваме и работим върху себе си. Не върху другите! Всеки сам избира своите път и посока. Единственото нещо, което притежаме е нашият собствен живот. Само него можем да напътстваме и контролираме.

Помнете, че вие сте там, накъдето сте се насочили!

Пътят

Урок по отговорност

Ние сме огледало на заобикалящия ни свят и сами се оглеждаме в него. Ако има нещо наредно наоколо, то със сигурност го има и в нас самите.

Помнете, че нашата най-голяма отговорност сме самите ние!

свързаност

Законът за всеобщата свързаност

Смисълът на живота, Вселената и всичко останало е … в тяхната взаимосвързаност. Дори и най-малката мушица, прашинка и подробност са важни брънки във вселенската въртележка. Всяка стъпка води до друга стъпка. Всеки детайл носи, осмисля и допълва цялото. Всички ние сме важни, уникални и незаменими, но също така – близки и взаимообвързани. Твоята болка е и моя болка, твоето щастие е и мое щастие. Минало, настояще и бъдеще са част от едно цяло.

Помнете, че всичко и всички сме свързани!

на фокус

Принципът на фокуса

Трудно някой може да обозре цялостната картина. Нужно е добре да изберем точно как и къде да поставим фокуса. Това, което виждаме пред себе си е онази част от цялостната картина, върху която сме концентрирали вниманието си. Само тя е на фокус и следователно определя настроенията и нагласите ни.

Ако не искате да сте в плен на негативни емоции и състояния, фокусирайте се върху красивите и ценни неща в живота си.

матрица

Закон за промяната

Ако усещате, че тъпчете на едно място – рязко променете посоката си! Историята ще се повтаря, а с нея и старите ни грешки докато не променим нещо в матрицата на собствената си мисъл и действия.

Поучете се от грешките си, за да не ги повтаряте!

тук и сега

Принципът на „Тук и сега“

Прекаленото вглеждане в миналото, както и непрекъснато притеснение и плануване на бъдещето, пречат да живеем пълноценно в настоящето. Животът извън тук и сега ни обърква, разконцентрира и отдалечава от Истината.

Помнете, че единствен и истински е само настоящият момент!

хармония

Урок по търпение и постоянство

Всяка истински заслужена победа изисква известно усилие и доза търпение. Но не целта, а изминатия път до нея е нашата истинска награда. Там ие и нашето щастие.

Помнете, че никога няма да сбъркате ако бъдете себе си и правите нещата, които обичате!