frida.bg

Проекцията: тихата фантазьорка, обитаваща ума ни

 Всичко в света започва с ПРОЕКЦИЯ. Идеите, фантазиите, връзките и дори любовта се зараждат първо в ума ни като наши собствени творения. Проекцията ни помага да визуализираме и да си представяме какво мисли или чувства Другият, какво би могло да стане в бъдеще или какво означава това или онова. Проблемът идва, когато приемаме тази създадена от нашия ум реалност за чиста истина. Когато се иденифицираме с нея и приемем фантазията за обективна реалност. Тогава илюзията става лещата, през която виждаме света и обикновено го виждаме много изкривен.

Как всъщност проекцията се случва на практика?

Проекцията най-често цели прехвърлянето на отговорността за собствените емоции, мисли, реакции и недоволство върху другите. Като по този начин се отказваме от собствената сила и се превръщаме в жертва на други хора и други обстоятелства.

Проекциите също така са защитен механизъм пред истините за нас, които не сме готови или не искаме да чуем. Те са нашият естествен опит да запълним пукнатините в нашата самооценка. Абсолютно всички правим проекции за всичко онова, което ни кара да се чувстваме малко или много неадекватни или недостатъчни.

Позитивна или негативна: фантазията е хвърлена

Проекцията всъщност е и причината и да слагаме някой на пиедестал или т.н. позитивна проекция. Причината да харесваме някого е у нас, по съшия начин, както е с причината да не харесваме някого. Просто прехвърляме наши собствени неосъзнати „добри“ или „лоши“ парченца върху другите. Но най-често правим негативни проекции, защото е много трудно да „съдържаме” в себе си знанието, че не сме идеални.

Да се освободим от проекциите е дълъг процес, който ни заставя да поемем отговорност за емоциите и постъпките си. Вместо да отричаме проекцията като феномен, по-добре е да опитаме да го разберем. Да поемем на пътуване към себе си в изследване на субективния ни свят вероятно ще доведе до обуздаване на всички онези ВЪТРЕШНИ САБОТЬОРИ, които ни спъват в живота. И постепенно ще навлезем в състоянието на истинска свобода и пространството, в което да изградим нашия автентичен Аз!