frida.bg

Как Маслоу може да ни помогне да бъдем по-здрави и щастливи

Може би сте чували за Абрахам Маслоу и неговата пирамида на потребностите, характерни за абсолютно всеки човек. Маслоу е един от водещите психолози, които превръщат щастието и разгръщането на човешкия потенциал в основна цел на психологическата си работа. Той си поставя за цел да разбере какво мотивира хората да правят това, което всъщност правят и да им помогне да бъдат здрави, удовлетворени и щастливи. Маслоу посвещава изследователската си работа на това да открие как точно човек може да въплъти своят Аз по най-добрия, здравословен и удовлетворяващ начин.

Йерархията на базовите потребности

Така постепенно Маслоу създава известната йерархия на основните човешки потребности. Основната идея е, че човек трябва да удовлетвори всяка една нужда в нейния йерархичен ред. Вижте кои са нашите основни потребности и опитайте да помислите до каква степен те са удовлетворени във вашия живот. Както и какво още можете да направите, за да стигнете до най-висшето ниво – нивото на себеатуализацията или пълното осъществяване на вашия потенциал и лично щастие.

Физиологични потребности

Първото ниво в йерархията на Маслоу са физиологичните нужди. Това ще рече – нуждата от кислород, храна, сън, секс, както и всички физиологични процеси. Когато тези нужди не са удовлетворени ние естествено сме завладяни от мисли за това как бихме могли да ги удовлетворим. И това се превръща в основен мотиватор за нашето поведение. Например, когато сме гладни няма как да мислим за висшите ценности и за философски въпроси. Просто, защото сме гладни и първо трябва да се нахраним.

Потребност от безопасност

Следващата основна нужда е необнодимостта от усещане за безопасност. Тази естествена човешка нужда стои в основата на създаването на общество като цяло. Маслоу използва думата „безопасност” отвъд чисто физическата безопасност. Той включва тук и социалната, икономическата и психологическата. Тази нужда не е удовлетворена, когато внезапно изгубим работата си, жилището си, спестяванията си и т.н. Когат нещо такова се случи в живота ни у нас се появява усещане за базова несигурност и нашата енергия естествено се насочва за възвръщането на усещането за сигурност.

Потребност от принадлежност и любов

Едва на трето стъпало идва потребността ни от принадлежност, любов, приятелство и интимно свързване. Това ни дава индикации, че ако първите две нужди – от храна, сън, както и от безопасност, не са удовлетворени, вероятно ще имаме трудности на нивото на взаимоотношенията. Липсата на усещане за свързаност с другите и на качествени интеракции с тях понякога се дължат на пропуски в предишните две нива. Ако се чувстваме добре на физиологично ниво и също така се чувстваме в безопасност – се отваря потребността ни от свързване. Тогава всъщност имаме подходящите условия за развитие на щастливи взимоотношения с другите.

Потребност от положителна оценка

Всек човек има нужда от стабилна и висока оценка за самия себе си, както и от самоуважение и чувство за собствено достойнство. Всеки от нас има нужда да знае, че е ценен и уважаван от другите хора. Потребността другите да видят и да оценят нашите способности и уникални таланти всъщност е важна част от разгръщането на нашето лично щастие. Веднъж след като сме задоволили тази важна потребност нашата самоувереност се разгръща, както и свободата ни да творим, да постигаме успехи, както и да бъдем щедри към другите.

Потребност от себеактуализация

Себеактуализацията всъщност е термин, въведен от Маслоу, който въплъщава идеята, че всеки трябва да прави това, което може да прави. Художниците трябва да рисуват, музикантите да свирят, а поетите да пишат. Да актуализираш себе си означава да бъдеш верен на собствената си природа и непрекъснато да осъщестяваш това, което имаш в себе си като потенциал. Или в крайна сметка да станеш всичко онова, на което си способен. Да станеш всичко онова, което си ТИ всъщност.