frida.bg

Харизмата изгражда лидера, а лидерът изгражда харизмата

 Харизмата е неотменимо качество на всеки един лидер

Предстaвата на много хора за нея е, че тя е вродено качество – или го притежаваш още с появата си на този свят или не. Също като пеенето.  И без него няма как да се издигнеш по служебната стълбица. Дори хилядите статии и мнения, които се опитват да ни убедят, че тя може да се придобие, не могат да променят мнението ни. Вярно е, че някои са благословени с харизма и сякаш с лекота постигат всичко в живота. Но това не означава, че за тези, които нямат късмет нещата са необратими и безвъзвратно загубени. Всеки, който желае може да развие лидерски качества, които противно на общоприето, не са обвързани магнетизъм или аура, произтичащи от външния вид. Някои от най – великите лидери в световната история, за които са умирали хиляди хора, са били далеч от привлекателността, но ние все пак учим за тях в училище.  Техният успех се дължи на знанието им, че ключовата дума за лидерство е „отношение”.

На първо място е отношението ви към живота

Никой не обича сърдитите, кисели и вечно мрънкащи  хора. Така няма да накарате човек да ви последва.  Хората отиват при този, който е влюбен в живота, за който всеки ден е празник и се чувстват добре с него.  Този, който благодари, а не се оплаква. Това е така, защото подсъзнателно човешката психика смята, че ако следва някой, който е щастлив, ще намери и своето щастие подражавайки му. За някои от нас е трудно да променим скептичния си начин на живот. Ако не сте от позитивните трябва да положите усилия за промяна на отношението си към живота. Като за начало започнете да виждате хубавата страна във всяка лоша ситуация. Винаги намирайте и записвайте поне три положителни неща, които може да извлечете от нея.

Това е много подходящо и при лошо стечение на нещата на работното ви място. Ако сметнете, че е подходящо може да ги покажете и обсъдите с екипа си. Неуспехите винаги са част от професионалния ни живот и няма как да се избегнат, ако наистина искате да постигнете нещо. Странно е, че когато нещо се провали ние се фокусираме само върху факторите, които са виновни за провала. По този начин, без да осъзнаваме, намаляваме вътрешната решителност и мотивацията на човек. Ако наред с анализа на лошите покажем и силните страни ще поправим грешките, без да губим желанието за работа и успех.  Ако приложите правилно тази стъпка, ще усетите разлика още при първата трудност, която възникне.

Следващата стъпка отношението ви към хората

Колкото и да сте се разочаровали в миналото, оставете това зад гърба си и никога не слагайте всички под общ знаменател. Показвайте на хората най-добрите им качества, поощрявайте ги, дори и с думата „браво”. Няма човек, който да не обича да слуша за положителните си черти, още повече когато е сбъркал. Поставете се на тяхно място:  кого ще изберете да следвате вие – този, който ви унижава или този, който въпреки всичките ви недостатъци вижда доброто у вас? Разкрийте на вашия екип богатствата, които притежават.  Ценете ги и им помагайте да развият своя потенциал. Това може да се изпълни като им давате задачи, които отговарят на техните силни страни. А, когато се случи да сгрешат ги окуражете. Поднесете им дара на надеждата – в живота и самите тях. Раздавайте се за всеки един от хората си, като ги изслушвате и им помагате. Човек винаги е благодарен за това и замяна дава всичко от себе си. Един от най-великите пълководци –  Наполеон е знаел имената на всеки един от своите войници. Преди битка се разхождал между редиците на войската и е говорил с всеки боец по няколко минути, като ги е разпитвал за семействата им. В замяна на това внимание са давали живота си.

Виждате, че в тези прости стъпки няма нищо, което да е дадено по природа

С малко постоянство и упорство можете да станете ефективен ръководител, който да покаже най-доброто от своя екип. Ще повишите продуктивността в сферата ви на работа и това няма как да остане незабелязано от шефовете ви.  След като видите колко резултатно е това качество и как ви кара да се чувствате по-добре ще го превърнете в начин на живот. И дори да не сте от благословените, ще бъдете достоен лидер, които всеки ще иска да следва и ще изкачвате с лекота професионалната стълбица.