frida.bg

Емпатията – развийте я у себе си и това ще промени света

Емпатията. Толкова често употрябвана дума напоследък, най-често, защото все повече започва да отсъства от отношенията ни. И имаме спешна нужда да я си върнем. Емпатията е втъкана в нишките на сърцето и черпи силите си от любовта, разбирането и съчувствието. Тя е жизненонеобходимата билка, която може да излекува отношенията между хората. И в този смисъл – тя наистина може да промени нашия свят!

Защо едни хора са емпатични, а други – не?

„Искам да изпълня живота си със съчувствие, с един поток между себе си и другите, в основата на който е взаимното даряване, идващо от сърцето.”

Маршал Розенберг

Емпатията започва да се развива (или не) у нас още от ранна детска възраст. Ние се научаваме да изразяваме разбиране и съчувствие към другите хора от отношението на грижешите се за нас хора. Ако те са били емпатични и разбиращи към нашите нужди, ако са ни изслушвали дори, когато не сме били прави и са уважавали преживяванията ни – вероятността самите ние да сме развили емпатия на едно много високо ниво е доста голяма. И другата крайност – ако са ни осъждали и пренебрегвали ние сме израснали с усещането, че няма как да бъдеш разбран от другите хора и следователно – няма как да ги разбереш. И съответно не правиш усилие за това.

Емпатия или осъждане: отговорността е наша

Най-честата причина, която блокира способността ни да отдаваме приемане и емпатия към хората около нас е осъждането. То може да се проявява в критични преценки, оценки тип „добро-лошо” и морални шаблони, които ни спират да влезем в обувките на другия и наистина да разберем гледната му точка. Осъждането е главната бариера пред истинското ни свързване с другите и щастливите отношения. Ако мислим, че знаем всичко, включително какво мисли другият или защо е направил това или онова – ние се доверяваме на нашата преценка, базираща се на минали опит – и изгубваме желанието си истински да разберем другия, чувствата му и нуждата, скрита зад действието му.

Как можем да развием емпатия у себе си?

Ако имате дефицити на емпатия – най-вероятно много добре го осъзнавате. Знаете, че е нормално да разбирате/съчувствате на другите хора, но вие обичайно нямате тази нагласа. Може би самите вие страдате от липса на прояви на емпатия и разбиране към самите вас и това ви блокира? Развиването на емпатията ще трансформира не само вас, но и взаимоотношенията ви с другите и перспективата ви за света. Това е едно усилие, което ще ви се отблагодари стократно и ще върне топлината в отношенията ви с другите, а днес повече отвсякога се нуждаем от точно тази топлина!