frida.bg

Езикът на тялото: можем да го разчетем с абсолютна точност

Езикът на тялото ни предоставя огромна доза информация, стига да знаем как правилно да я разчетем. Точно тук „четенето на мисли” става напълно възможно, защото каквото и да казваме на думи, тялото не може да манипулира реалността. То „казва” точно това, което е – без капчица изкривяване. Според последни изследвания само 7% от информацията, която получаваме в процеса на общуване е свързана с думи. Останалите 38% се асоциират с тона на гласа и цели 55% идват от езика на тялото. Научете се как да разчитате този мощен информационен канал и бъдете винаги една стъпка пред останалите.

Обърнете внимание на тези знаци следващия път, когато имате интеракция с друг човек и ще се изумите!
Кръстосани ръце и крака

Кръстосаните ръце винаги са знак за съпротива. А когато насреща видим не само кръстосани ръце, но и кръстосани крака – налице е голяма съпротива. Кръстосването играе ролята на защитна бариера. Просто другият човек се защитава от нас или не е отворен да чуе това, което имаме да му казваме. И това не е съзнателно, просто човекът срещу нас ни усеща по точно този начин в момента.

Фалшива усмивка

Истинката усмивка, за разлика от фалшивата, причинява онези мимически бръчици около очите. Ние можем да разтворим устните си в усмивка, но не можем да имитираме „усмивката” на очите. Хората обикновено се усмихват, за да скрият истинските си чувства и мисли. Фалшивата усмивка също така може да е сигнал, че човекът срещу нас скрива нещо, най-малкото – че не се чувства добре, но не иска да го показва.

Копирането на жестове

Всъщност копирането на жестове е добро нещо. Ако забележите, че човекът срещу вас имитира жестовете ви, например обляга се назад, когато и вие го правите, това е сигурен знак, че ви харесва и сте на една вълна. Това още се нарича „огледален ефект” и се прави съвсем несъзнателно, когато усетим хармония. Това е сигурен знак, че разговорът върви добре и човекът срещу нас наистина има интерес и слуша какво казваме.

Повдигнатите вежди

Веждите ни, макар и често да ги пренебрегваме, що се отнася до комуникацията, говорят свой език. Те всъщност изразяват 3 важни емоционални състояния: изненада, тревога и страх. Ако веждите на човека срещу нас изненадващо се повдигнат, обърнете внимание. Най-вероятно той изпитва една от тези емоции.

Прекалено кимане

Когато човекът срещу вас кима прекалено, това означава, че е твърде загрижен за това какво мислите вие или се опасява, че ще се усъмните, че ви е разбрал правилно.

Стиснатите челюсти

Когато забележите в човека срещу вас, че челюстите му са стиснати, а вратът е изпънат – това е знак за силна тревога и стрес. Може би разговорът е прекалено стресиращ за него и му причинява дискомфорт.

Правете разликата между това, което човек ви казва и това, което казва тялото му. Много често има разминавания. В този случай, доверете се на езика на тялото. Той със сигурност ви казва истината.