frida.bg
сънищата

Сънищата, символите в тях и как да ги тълкуваме – II част

Сънищата ни са извор, от който можем да черпим знание за себе си и за света. Знание от дълбините на несъзнаваното, интуицията и вътрешната ни мъдрост, която винаги знае малко повече от нашия съзнателен ум. Сънищата ни говорят с образи и визуални стимули, с емоции и символи, които означават много. Правилната интерпретация на повтарящите се символи в нашите сънища може да ни даде отговори на много въпроси за нас самите, за отношенията ни, за важните осъзнавания и неща, които пропускаме и от които имаме нужда, за да се развиваме. Можете да прочетете първата част на статията ТУК и да видите останалната част на типични повтарящи се символи и как да ги тълкуваме, за да разберем езика на сънищата и да постигнем по-голяма осъзнатост.

Кои са останалите най-често срещани символи в сънищата и как да ги тълкуваме
Сънувате секс

Ако сънувате сексуален акт това може да репрезентира психичен процес на съединяване на неосъснати желания и емоции с осъзнатото им разпознаване. Какво означава това? Сексът като цяло символизира творческата и съзидателна сила, както и създаването на нова интимна връзка с Друг, но и със Себе си. Сексът също така може да репрезентира потиснато сексуално желание или фантазия, които намират своето реализирае в съня. Това също така може да ни помогне да се свържем с онези аспекти от себе си, които не признаваме открито и потискаме. Потиснатата сексуална енергия често води до емоционални проблеми, депресия, умора и липса на креативност и действие в реалността. Сексуалният акт в съня символизира съединяването на потиснатото съдържание с неговото осъзнаване и разпознаване.

Сънувате превозно средство

Превозните средства, появяващи се в съня, символизират това, което се случва в нашия съзнателен живот, колко точно контрол ние мислим, че имаме върху него и какви трудности срещаме „по пътя”. Така превозното средство може да символизира някаква вътрешна организация, която се нуждае от действие. Например, ако сънувате линейка може би това е сигнал от несъзнаваното ви, че психичният ви свят се нуждае от грижа и лечение, а полицейската кола – че имате нужда от повече дисциплина. Неумението да управлявате превозното средство може да репрезентира усещането ви за загуба на контрол над живота ви в реалността и т.н. Превозните средства символизират „движението” ни в съзнателния живот и това, през което преминаваме в момента.

Сънувате бебе

Ако сънувате бебе това вероятно означава, че се заражда нова идея или някакво ново развитие за вас самите. Бебето също символизира вашия собствен потенциал за развитие в определена сфера от вашия съзнателен живот. Нещо, което още стои в фаза на „бебе”, т.е. не сте започнали да го развивате, но е нещо, което има нужда от вашето внимание, защото е важен аспект от живота ви.

Сънувате смърт

Когато сънуваме смърт често това ни ужасява и води до силна емоция у нас. Смъртта на езика на психичния ни свят означава СМЯНА или преминаване от едно състояние в друго. Колкото повече асоциираме смъртта в съня си с нещо ужасяващо, толкова по-драматично изживяваме промяната в съзнателния си живот. Когато приемаме смъртта в съня със спокойствие и като нещо нормално – това означава, че сме готови за промяната, която ни предстои и ще я приемем със също толкова спокойно сърце.

Сънувате животно

Животните символизират нашите инстинкти, затова присъствието на животно в нашия сън репрезентира нашата инстинктивна природа и интуиция. Животното може да е миролюбиво или заплашително, голямо или малко. Но винаги ни дава информация за нашата инстинктивна същност. Ако сънуваме разярено животно това може да означава, че се борим с инстинктите си, вместо да ги приемем. В други случаи може да сънуваме, че животното ни води и ни показва пътя. В този случай инстинктът ни помага в съзнателния живот, защото сме постигнали вътрешен баланс и сме се доверили.