frida.bg
луната

Луната в астрологията отваря портите към несъзаваното

Луната в астрологията се свързва с нашите емоции и чувства, с вътрешния ни съкровен свят и с инстинктивните ни реакции. Защо е важно да знаем в кой знак е нашата луна? Още в момента на раждането ни луната е имала определено местоположение, в определен астрологичен знак. Това допринася за формирането на емоционалните ни характеристики по-късно.

Луната и несъзнаваното

Луната описва начина, по който ние реагираме на ситуациите в живота си, реакции, които са най-вече първосигнални. Може дори да се каже, че знакът, в който се е намирала луната по време на раждането ни е много по-важен за нашия живот от слънчевия ни знак. Може би не всички ще се съгласят с това, но това е така, защото лунният ни знак характеризира нашия вътрешен необятен несъзнаван свят. А това са тъмните дебри на собствената ни необятна мистерия.

Защо да опознаем своя лунен знак

Когато опознаеш своята специфична луна и нейните характеристики със сигурност ще добиеш по-задълбочено знание за себе си. Ще опознаеш своя индивидуален начин на възприемане и чувстване на нещата и ще получиш съвсем различна картина за собствените си реакции. Това със сигурност ще внесе дълбочина и наситеност в разбирането ти за теб самия от гледна точка на твоята натална карта.

Луната в голяма степен описва ТЕБ в твоята истинска цялост, без влиянията на външния свят. Например, навици, възпитание и правилници на поведение. Нашата луна също така слабо се влияе от разума ни, тъй като нейната енергия е мощна и задвижва процеси в нас, за които разума често разбира по страничните ефекти и последствията.

Луната, и нека мракът стане светлина

Когато нашият лунен знак се изразява по позитивен начин ние усещаме неговата топла, сензитивна, интуитивна и отдадена същност. Но това не е така, когато сме неосъзнати, стресирани и енергията на луната ни е извън баланс. В тези случаи много вероятно ще усещаме нейните не толкова приятни качества като зависимост, страхове и тревожност. Да познаваш своя лунен знак означава да можеш  да контролираш и навигираш тези мощни процеси, вместо те да навигират теб. Лунният ви знак ще ви даде разбиране за собствения ви емоционален живот и за вашите емоционални реакции. Това разбиране ще освети пътя ви към личностно израстване. Ще ви даде също така инструмент за приемане на уникалните ви личностни характеристики и за повишаване на любовта към себе си.