frida.bg

Стратегии на ума: какво правим, когато не знаем какво да направим

Всички ние използваме различни стратегии, когато ни се наложи да се справяме с трудните и предизвикателни ситуации. В психологията тези стратегии често се наричат копинг стратегии. Колкото по-голям набор такива стратегии за справяне сме изработили във времето, толкова по-уверени се чувстваме в преодоляването на трудни житейски ситуации, или ситуации на трансформация и промяна. Стратегията за справяне цели да се минимизира негативните емоции, които се появяват след негативни или неочаквани събития. Те представляват когнитивно и поведенческо усилие да се справим с ежедневни опитности, които надвишават нашите моментни ресурси. Копинг стратегиите най-общо описват начина, по който ние мислим и се справяме със сресиращите събития и промените.

Всеки от нас ползва два осовни типа стратегии. Ето кои са те!
Избягваща стратегия

При изцяло избягваща стратегия ние си заравяме главата в пясъка и чакаме неудобните фактори около нас да отминат от само себе си. Но всъщност ние нищо не решаваме и проблемите никога не изчезват. Мислите и емоциите, които избираме в тези моменти ни подкрепят в това да правим всичко възможно само и само да избегнем вътрешната промяна. Например, „без да искаме” проваляме бъдещи възможности, които биха внесли нещо различно в нашия живот. В резултат се чувстваме блокирани, уморени и не сме много сигурни в собствените си възможности.

Контролираща стратегия

Това е позитивна и проактивна стратегия. При нея ние просто отказваме да сме пасивен обект на обстоятелствата и активно се заемаме с промяна на своите нагласи, мисли и съответно чувства. Когато използваме тази стратегия ние не само приемаме обстоятелствата такива, каквито са, а и започваме активно да търсим начини да променим нещо за по-добро. Искаме да се развиваме, да работим върху себе си и лещата, през която виждаме света. В резултат се чувстваме уверени в собствените си сили, ставаме по-осъзнати и имаме чувството за вътрешен мир.

Какво правим, когато не знаем какво да правим? Най-често при неочаквани и предизвикателни ситуации в живота ни автоматично се задействат у нас добре познатите ни стратегии за справяне. Най-често от регистъра на избягващите стратегии. Но много често това не е достатъчно. Опитваме хиляди пъти и стигаме до същата задънена улица. Това е сигурен знак, че имаме нужда от промяна. Време е да разширим себе си и да обогатим цветовата палитра на живота си като започнем осъзнато да се стремим към промяната. А промяната много често води до далеч по-удовлетворяващ живот. Но само ако ти стиска!