frida.bg
грешки

Грешки, които HR мениджърите допускат, но не искат да знаете

Изписани са много статии за това как трябва да се държим на интервю за работа, кои са най-често допусканите грешки от кандидатите по време на интервю и как да ги избегнем. Но почти никога не се говори за грешките, които могат да се допуснат от страна на интервюиращия или HR мениджъра. Тези грешки могат да бъдат най-различни, например да се отнася със служителите като с ресурс или да наруши правилото за конфиденциалност на информацията. Повечето от описаните тук ситуации са често срещани, макар и повечето мениджъри никога да не си признаят. Е, нека хвърлим едно любопитно око на тази информация. Но най-вече да помним, че HR мениджърите са хора, които се учат. Точно като нас!

Пропускат добрата професионална характеристика

Новите служители трябва да бъдат прецизно запознати със своите отговорности, както и какво точно се изисква от работната позиция, в която встъпват. Ако професионалната характеристика е добра, служителите са запознати какво се очаква от тях. Както и че при неизпълнение ще бъдат освободени. Това е фундаментално изискване, което често не е на 100% прецизно подготвено.

Не подготвят предварително интервюто

Интервюто трябва да бъде фокусиран разговор, целящ HR специалистът да получи информация по определени параметри, зададени от вакантната позиция. Задаването на излишни въпроси, както и липсата на структуриране от страна на мениджъра може да превърнат целевото интервю в загуба на време както за кандидата, така и за компанията.

Не избират най-подходящия кандидат

Това е от тези грешки, които колкото и да се опитват да избегнат, все пак се случва често. Причините са много. Има случаи, в които трябва да се наеме служител за много кратък период от време, има пропуски в събирането на информация относно потенциалния кандидат и др., при които се назначава човек, който или не изпълнява добре задълженията си и бива освободен, или бързо напуска сам. За да се избегне тази грешка трябва да не се претупва нито една стъпка от подбора, да се направи подходяща обява, която да стимулира повече кандидати да изпратят апликации. И най-вече да се отдели достатъчно време за оценка и вземане на решение.

Завишават очакванията на кандидата

Възможно е HR мениджъра да опита да завиши очакванията на кандидата относно придобивките, възможностите за повишение и израстване в компанията с цел да го привлече към компанията. Много често обаче тези очаквания не се оправдават и съответно  служителят се чувства излъган и разочарован. Това естествено се отразява на работния процес.

Супервизират всяка стъпка на служителите

Супервизията е необходима в определена степен. Прекаленото вглеждане във всяка стъпка на служителя може да се възприеме като липса на доверие от страна на HR мениджъра. Това би могло да доведе до различни ефекти у служителите, например тревожност, ниска мотивация и/или желание на всяка цена да се спечели доверието му.

Имат любимец в колектива

Макар това да е нормално човешко качество, избирането на фаворит в колектива неизменно ще се отрази на останалите служители, пораждайки дистанция, ниска продуктивност и дори враждебност към мениджъра.

Прекалено приобщаване към колектива

Проблемът тук е, че границата между ролите се размива и съответно това се отразява както в подриване авторитета на мениджъра, така и в незачитане на границите и намалена продуктивност у служителите. Длъжност на HR мениджъра е да бъде приятелски настроен, но умерен. Както и да не забравя своята функция и отговорности в компанията.

Подценяват тренингите и тиймбилдинг семинарите

Най-вече поради финансови причини провеждането на допълнителни обучения, както и тренинги за сплотяване на колектива могат да бъдат пропускани. Това е риск в две посоки. От една страна допълнителната квалификация и обучение ще стимулират служителите да разкрият докрай своя потенциал, както и ще предотврати синдрома на бърнаут, който се получава от еднообразната и монотонна работа. От друга страна, периодичните тренинги за сплотяване на колектива вливат тонус и енергия в работния процес. Помагат за справяне с напрежението и конфликтите, както и мобилизират служителите около целта на компанията.

Не реагират бързо на въникнал проблем

HR мениджъра е отговорен за разрешаването на проблеми от различно естество в компанията. Негова отговорност е бързо да се заеме с възникналия проблем, както и да го разреши с минимум време и усилия. Това е една от тези грешки, които неизбежно се случват в работния процес. Но все пак, нека помним, че няма идеални хора и тези, които ни оценяват също не са безгрешни. И да им прощаваме.

Снимка: pixabay.com